Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #5533 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id5533
titleShrinking shores
authorsPruszak Z.1, Ostrowski R.1
affiliations
pages24 — 25
attributes [reviewed]
languageen
PART OF
typeC
database id2693
year2005
seriesAcademia, the Magazine of the Polish Academy of Sciences
issueNo. 1 (5)
publisherPolska Akademia Nauk
placeWarszawa

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku