Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #5287 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id5287
titleShoreline evolution from field observations and stochastic analysis
authorsOstrowski R.1, Z. Pruszak1, R. B. Zeidler1
affiliations
pages45 — 64
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
PART OF
typeC
database id5352
year1992
seriesRozprawy Hydrotechniczne
issueNr 55
publisherWydawnictwo IBW PAN
placeGdańsk

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku