Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4921 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4921
titleOchrona brzegów morskich
authorsBasiński T.1, Pruszak Z.1, Tarnowska M.1, Zeidler R.1
affiliations
year1993
seriesBiblioteka Naukowa Hydrotechnika
issueNr 17
description536 s.
ISBN8385708073
publisherWydawnictwo IBW PAN
placeGdańsk
covercover 4921.jpg
keywordsbrzegi morskie - ochrona
signaturesII24446, II24447, II24448, II24449, II24450
abstracts(1) Introduction, (2) Shore protection planning criteria, (3) Definitions and classifications of the coastal zone, (4) Geomorphology and sediments in the coastal zone, (5) Anthropogenic impacts, (6) Role of hydrodynamic phenomena in coastal sediment transport, (7) Mechanics of coastal sediment transport, (8) Definitions and classifications of shore revetments, (9) Artificial extension of natural dunes and stabilisation of cliff slopes, (10) Artificial beach nourishment, (11) Sea dikes, (12) Seawalls, (13) Groins, (14) Detached breakwaters and submerged breakwaters, (15) Unconventional methods of shore protection, (16) Shore protection systems, (17) Condition of shore protection in Poland, (18) Shore revetment failure possibilities, (19) Dimensioning fundamentals of protective structures, (20) Building materials in shore protection, (21) Special issues, (22) Modelling and field investigations in shore protection projects
(1) Wstęp, (2) Kryteria planowania umocnień brzegu, (3) Definicje i podziały strefy brzegowej, (4) Geomorfologia i osady strefy brzegowej, (5) Wpływy antropogeniczne, (6) Rola zjawisk hydrodynamicznych w ruchu osadów strefy brzegowej, (7) Mechanika osadów strefy brzegowej, (8) Definicje i podziały umocnień brzegowych, (9) Sztuczna rozbudowa naturalnych wałów wydmowych i stabilizacja stoków klifów, (10) Sztuczne zasilanie brzegu, (11) Wały przeciwsztormowe, (12) Opaski brzegowe, (13) Ostrogi brzegowe, (14) Falochrony brzegowe i progi podwodne, (15) Niekonwencjonalne metody umacniania brzegu, (16) Systemy umocnień brzegu, (17) Stan umocnienia polskiego brzegu morskiego, (18) Możliwości awarii umocnień brzegu, (19) Elementy wymiarowania budowli umacniających, (20) Materiały budowlane do umacniania brzegu, (21) Zagadnienia specjalne, (22) Badania modelowe i terenowe do projektów umocnień brzegu
attributes[published] [reviewed] [scientific] [national coverage]
languagepl

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku