Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4053 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4053
titleBadanie transportu osadów dennych w morskiej strefie brzegowej metodą radioznacznikową
authorsWierzchnicki R., Pruszak Z.1, Owczarczyk A.
affiliations
pages226 — 230
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeZ
database id4052
titleTechnika Jądrowa w Przemyśle, Medycynie, Rolnictwie i Ochronie Środowiska, Referaty
year1995
conferenceTechnika Jądrowa w Przemyśle, Medycynie, Rolnictwie i Ochronie Środowiska, Krajowe Sympozjum, 24-27 kwietnia 1995, Warszawa [id=43]
placeWarszawa

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku