Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Author #2361

ATTRIBUTEVALUE
typeauthor
database id2361
lastnameSergent
forenameP.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku