Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Seminaria instytutowe

Marek Kulczykowski

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 2 października 2017 roku, o godzinie 10.00, rozpoczynamy kolejny, 10 już rok seminariów instytutowych. W tym roku, podobnie, jak w  latach poprzednich, nasze seminaria odbywać się będą do czerwca 2018 roku, w każdy poniedziałek o godzinie 10.00, wg następującego, tradycyjnego schematu:

10.00-10.10 – najnowsze informacje Dyrektora IBW PAN lub jego zastępcy oraz krótkie przedstawienie prelegenta,

10.10-10.40 – wystąpienie prelegenta (ok. 30 minut, maks. 40 min.)

10.40-11.00 – dyskusja.

Najpóźniej o 11.00 – definitywny koniec spotkania!

Wystąpienia mają charakter roboczy i dotyczą, przede wszystkim, aktualnie prowadzonych prac. Celem seminariów jest m.in. zapoznanie ogółu pracowników z badaniami wykonywanymi w poszczególnych Zakładach (co, być może, zaowocuje nawiązaniem międzyzakładowej współpracy) oraz włączenie do dyskusji ludzi spoza “zakładowej branży”, być może z odmiennymi poglądami.

Nie wyklucza się również, a wręcz zachęca, do zapraszania na seminaria gości spoza Instytutu oraz emerytowanych, choć nadal czynnych naukowo, pracowników.

Za organizację seminariów odpowiedzialny jest Marek Kulczykowski z Zakładu Geomechaniki (tel. 2913, 2983 – mejl: c20a3153eb8ba5b225c14597de104829a7afc1), który przyjmuje zgłoszenia prelegentów i udziela ew. dodatkowych informacji.

Informujemy, że w celu stworzenie uczestnikom seminariów możliwości dalszej publicznej wymiany poglądów na tematy poruszane na seminariach URUCHAMILIŚMY Z DNIEM 9 LUTEGO 2007 ROKU FORUM DYSKUSYJNE. Zainteresowanych prosimy o przesyłanie swoich wypowiedzi e-mailem (na adres: c20a3153eb8ba5b225c14597de104829a7afc1), a zostaną one zamieszczone na stronie FORUM w kolejności ich nadsyłania.

Terminarz spotkań

Prof. A. Sawicki z Zakład Geomechaniki wygłosi wykład pt. “Głos w sprawie strategii pracy naukowej”. W drugiej części doc. Marek Kulczykowski poda informację pt. “Informacja o konkursie IDEAS w ramach 7PR”. Na specjalne życzenie dla zainteresowanych projekcja filmu Wiktora Niedzickiego “Niezwykłe ciecze – woda” zrealizowanego m.in. w IBW PAN w Gdańsku a wyemitowanego 9 stycznia 2007 w TVP1

Dr Jarosław Biegowski z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi wykład pt. “Dalsze kierunki rozwoju modelowania transportu osadów – część 2 – opis zapiaszczania torów wodnych”. W drugiej części spotkania dr inż. Małgorzata Robakiewicz z Zakładu Hydrodynamiki Rzek i Zbiorników Wodnych odczyta informację pt. “Informacja o konkursach w 7 Programie Ramowym UE”