Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Barbara M. Świtała

Imię i nazwisko: Barbara M. Świtała
pokój: E05
tel.: (+48)585222965
e-mail: cd453041e9bfadbc33f14d9b87074d26a7b8c9e2d0dcd4
ORCID: 0000-0001-8548-4689

Książki

Artykuły

  1. Świtała B., Fern E. J.: Constitutive modelling of root-reinforced granular soils – preliminary studies. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, Vol. 27, Issue 2, 2018, str. 103-113 , DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.10
  2. Świtała B. M., Askarinejad A., Wu W., Springman S. M.: Experimental validation of a coupled hydro-mechanical model for vegetated soil. Geotechnique, Volume 68, Issue 5, 2018, str. 375-385 , DOI: 10.1680/jgeot.16.P.233
  3. Świtała B., Wu W.: Numerical modelling of rainfall-induced instability of vegetated slopes. Geotechnique, Volume 68, Issue 6, 2018, str. 481-491 , DOI: 10.1680/jgeot.16.P.176

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

Publikacje w materiałach konferencyjnych

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku