Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Jacek Szumera

Imię i nazwisko: Jacek Szumera,

Stanowisko:

Kontakt:
Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
pokój: D01, F01
tel.: (+48)585222980
e-mail: c545304cf5a6a9a233f14d9b87074d26a7b8c9e2d0dcd4

Książki

Artykuły

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

Publikacje w materiałach konferencyjnych

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku