Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Aneta Zdolska

Imię i nazwisko: Aneta Zdolska
pokój: A38
tel.: (+48)585222919
e-mail: ce453952efa7bfbb33f14d9b87074d26a7b8c9e2d0dcd4
ORCID: 0000-0001-8887-6960

Książki

Artykuły

  1. Klusek Z., Paprota M., Sulisz W, Zdolska A., Sorek S.: Dependence of acoustic noise emission on the dissipated energy of plunging waves. Oceanologia, Vol. 62, No. 1, 2020, str. 70-82 , DOI: 10.1016/j.oceano.2019.08.001

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

  1. Klusek Z., Dragan A., Baranowska A., Sulisz W., Dargacz A., Paprota M.: Air Entrainment, Dissipation Energy of Breaking Waves and Acoustic Noise. W: Referaty z 7th Forum Acusticum. Polskie Towarzystwo Akustyczne 2014, str. -

Publikacje w materiałach konferencyjnych

  1. Klusek Z., Dragan A., Sulisz W., Dargacz A.: Dependence of acoustic noise generation on dissipation energy of plunging waves. W: Proceedings of the 1st International Conference and Exhibition on Underwater Acoustics. Red. Papadakis J. S., Bjørnø L., 2013, str. 951-956 , 1st International Conference and Exhibition on Underwater Acoustics, 23-28 June 2013, Corfu - Greece
  2. Sulisz W., Dargacz A.: A side-hinged planar wavemaker. W: 3rd IAHR Europe Congress. Book of Proceedings. IAHR 2014, str. - , 3rd IAHR Europe Congress, 14-16 April 2014, Porto

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku