Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Tadeusz Perfumowicz

Imię i nazwisko: Tadeusz Perfumowicz,

Stanowisko: technik

Kontakt:
Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
pokój: B05
tel.: (+48)585222982
e-mail: db0a2753eb8ba5b225c14597de104829a7afc1

Książki

Artykuły

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

Publikacje w materiałach konferencyjnych

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku