Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Rafał Ostrowski

Name: DSc Rafał Ostrowski

Position: Associate Professor

Contact:
Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
room: A52
phone: (+48)585222952
e-mail: dd0a2557ece5a3903bd353899119022fedbe83f392

Activities

 • Coastal hydrodynamics, lithodynamics and morphodynamics
 • Shore protection against erosion and flooding

Recent expert opinions

 1. Ostrowski, R., M. Skaja & M. Szmytkiewicz (2003): Wpływ planowanego przedłużenia falochronów kierujących w ujściu Wisły na brzeg morski w sąsiedztwie projektowanych konstrukcji, Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Budownictwa Hydrotechnicznego AQUAPROJEKT, IBW PAN, Gdańsk, 8 stron + rysunki.
 2. Kapiński, J., R. Ostrowski, D. Piotrowska, M. Skaja & M. Szmytkiewicz (2003): Określenie przy pomocy modelowania matematycznego oddziaływania projektowanej przystani jachtowej w Sopocie na środowisko i brzeg morski, C2-7/2003, Zleceniodawca: Gmina Miasta Sopotu, IBW PAN, Gdańsk, 47 stron.
 3. Ostrowski, R., D. Piotrowska, M. Skaja & E. Sobierajski (2003): Ocena stanu technicznego i zalecenia remontowe dotyczące narzutu falochronu południowego w Morskim Porcie Rybackim "KOGA" Hel w Helu, C2-9/2003, Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Usług Portowych "KOGA" w Helu, IBW PAN, Gdańsk, 13 stron.
 4. Ostrowski, R., G. Różyński, M. Skaja & M. Szmytkiewicz (2004): Ocena stopnia zagrożenia brzegu w świetle nowej sytuacji brzegowej w Dźwirzynie i weryfikacja dotychczasowych koncepcji ochrony brzegu, C2-2/2004, Zleceniodawca: Urząd Morski w Słupsku, IBW PAN, Gdańsk, 12 stron + rysunki.
 5. Szmytkiewicz, M., M. Skaja & R. Ostrowski (2004): Analiza warunków hydrodynamicznych i litodynamicznych w rejonie portu we Władysławowie dla potrzeb projektu remontu falochronu północnego, Zleceniodawca: Biuro Projektów WUPROHYD Sp. z o.o. w Gdyni, raport z rysunkami, 13 stron.
 6. Szmytkiewicz, M., J. Kaźmierski, R. Ostrowski, M. Robakiewicz, W. Świdziński, D. Gąsiorowski, M. Skaja, A. Dzięgielewski, T. Perfumowicz & D. Piotrowska (2004): Ocena warunków prądowych wzdłuż zachodniej skarpy falochronu wschodniego w Świnoujściu. Analiza wyników pomiarów terenowych wraz z koncepcją prac zabezpieczających, C2-14/2003, Zleceniodawca: Urząd Morski w Szczecinie, IBW PAN, Gdańsk, 19 stron + rysunki.
 7. Kapiński, J., R. Ostrowski, D. Piotrowska, G. Różyński, M. Skaja & M. Szmytkiewicz (2004): Ocena stanu istniejącego oraz zalecenia wykonawcze do sztucznego zasilania celem odbudowy przedpola wału czołowego w Kadynach (ZW km 30.4-30.8) i torów kolejowych w rej. Tolkmicka (ZW km 22.6-23.6), C2-9/2004, Zleceniodawca: Urząd Morski w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk, 16 stron + rysunki.
 8. Ostrowski, R., T. Perfumowicz, D. Piotrowska, G. Różyński, M. Skaja & M. Szmytkiewicz (2005): Ocena erozyjno-powodziowego zagrożenia brzegu Zalewu Wiślanego w Nowej Pasłęce na km ZW 3.700-3.850, C2-7/2005, Zleceniodawca: Urząd Morski w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk, 13 stron + mapy i rysunki.
 9. Skaja, M., R. Ostrowski & M. Szmytkiewicz (2005): Analiza falowania i ruchu rumowiska w rejonie planowanej modernizacji morskiej przystani rybackiej w Kuźnicy, Zlecenio­dawca: Biuro Projektów WUPROHYD Sp. z o.o. w Gdyni, 9 stron + rysunki.
 10. Ostrowski, R., M. Robakiewicz, M. Skaja, M. Szmytkiewicz & W. Świdziński (2006): Ocena wpływu powstałych przegłębień w rejonie I Bramy Torowej na stateczność falochronu wschodniego oraz propozycja zabezpieczenia dna w tym obszarze, C2-5/2006, Zleceniodawca: Urząd Morski w Szczecinie, IBW PAN, Gdańsk.
 11. Skaja, M., R. Ostrowski & M. Szmytkiewicz (2006): Analiza prądów i ruchu rumowiska dla potrzeb ekspertyzy dot. rozbudowy Portu Północnego w Gdańsku, Zleceniodawca: BMT Cordah Sp. z o.o. w Gdańsku, 9 stron + rysunek.
 12. Skaja, M., M. Szmytkiewicz & R. Ostrowski (2006): Analiza falowania i ruchu rumowiska dla potrzeb „Projektu rozbudowy przystani rybackiej z zapleczem remontowym w porcie Jastarnia”, Zleceniodawca: Biuro Projektów WUPROHYD Sp. z o.o. w Gdyni, 10 stron.
 13. Szmytkiewicz, M., R. Ostrowski & M. Skaja (2007): Opinia nt. projektu falochronu wschodniego w Świnoujściu, C2-2/2007, Zleceniodawca: HYDROPROJEKT Sp. z o.o., Oddział we Włocławku, IBW PAN, Gdańsk, 7 stron + rysunki.
 14. Szmytkiewicz, M., M. Skaja & R. Ostrowski (2007/2008): Wstępna analiza warunków hydro- i litodynamicznych dla potrzeb planowanej rozbudowy portu w Pucku, Zleceniodawca: BMT Cordah Sp. z o.o. w Gdańsku, 20 stron + rysunki.
 15. Paplińska-Swerpel, B., M. Skaja, R. Ostrowski & M. Szmytkiewicz (2008): Analiza warunków hydrodynamicznych dla potrzeb planowanej rozbudowy portu w Świnoujściu, Zleceniodawca: BMT Cordah Sp. z o.o. w Gdańsku, 15 stron + rysunki.
 16. Szmytkiewicz, M., J. Biegowski, R. Ostrowski, G. Różyński, J. Schönhofer, B. Swerpel & M. Skaja (2008): Analiza warunków litodynamicznych dla potrzeb planowanej rozbudowy portu w Świnoujściu, C2-1/2008, Zleceniodawca: BMT Cordah Sp. z o.o. w Gdańsku, IBW PAN, Gdańsk, 24 strony + rysunki.
 17. Skaja, M., R. Ostrowski & M. Szmytkiewicz (2008): Ocena stopnia zagrożenia powodziowego ujścia rzeki Piaśnicy i koncepcja przeciwerozyjnego zabezpieczenia brzegu morskiego, C2-3/2008, Zleceniodawca: Urząd Morski w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk, 12 stron + rysunki + załączony raport podwykonawcy.
 18. Ostrowski, R. & M. Skaja (2008): Determination of design parameters for breakwater repair and studies on mitigation of silting-up in Derna harbour – Report on site visit, observations, in situ measurements and acquired data, C2-5/2008, Zleceniodawca: PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. w Gdańsku, IBW PAN, Gdańsk, 4 strony.
 19. Ostrowski, R., M. Skaja, M. Szmytkiewicz, J. Biegowski, G. Różyński, J. Schönhofer & P. Szmytkiewicz (2008): Determination of design parameters for breakwater repair and studies on mitigation of silting-up in Derna harbour – Report on modelling of hydrodynamic and lithodynamic processes, C2-5/2008, Zleceniodawca: PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. w Gdańsku, IBW PAN, Gdańsk, 79 stron.
 20. Ostrowski, R., M. Skaja & M. Szmytkiewicz (2008): Determination of design parameters for breakwater repair and studies on mitigation of silting-up in Derna harbour – Final report – conclusions, recommendations and design parameters, C2-5/2008, Zleceniodawca: PROJ­MORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. w Gdańsku, IBW PAN, Gdańsk, 5 stron.
 21. Ostrowski, R., M. Skaja & M. Szmytkiewicz (2008): Wyznaczenie parametrów fali projektowej dla potrzeb projektowanego rurociągu zrzutowego z oczyszczalni Dębogórze w rejonie Mechelinek, Zleceniodawca: PROJ­MORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. w Gdańsku, Gdańsk, 4 strony.
 22. Ostrowski, R., M. Skaja & M. Szmytkiewicz (2009): Analiza aktualnych możliwości poboru rumowiska z miejsca „potencjalnego osadnika” w rejonie falochronu północnego portu Władysławowo, C2-3/2009, Zleceniodawca: Urząd Morski w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk, 6 stron + rysunki.
 23. Szmytkiewicz, M., W. Robakiewicz, R. Ostrowski, M. Skaja & S. Swerpel (2009): Przebudowa wejścia do portu w Mrzeżynie. Wariantowa koncepcja techniczno-kosztowa wraz z badaniami hydrodynamicznymi, Raport I: Charakterystyka portu morskiego w Mrzeżynie oraz analiza lokalnych warunków hydro- i litodynamicznych, C2-2/2009, Zleceniodawca: Biuro Hydrotechniczne Samolong & Włodarczyk Sc., Szczecin, IBW PAN, Gdańsk (44 strony + tabele, załączniki i rysunki).
 24. Szmytkiewicz, M., W. Robakiewicz, R. Ostrowski, J. Schönhofer, M. Skaja & P. Szmytkiewicz (2009): Przebudowa wejścia do portu w Mrzeżynie. Wariantowa koncepcja techniczno-kosztowa wraz z badaniami hydrodynamicznymi, Raport II: Wzajemne oddziaływanie wód Regi i morza – poziomy wody, przepływy, zmiany głębokości, C2-2/2009, Zleceniodawca: Biuro Hydrotechniczne Samolong & Włodarczyk Sc., Szczecin, IBW PAN, Gdańsk (31 stron + rysunki).
 25. Szmytkiewicz, M., W. Robakiewicz, R. Ostrowski, J. Schönhofer, M. Skaja, P. Szmytkiewicz & Danuta Piotrowska (2009): Przebudowa wejścia do portu w Mrzeżynie. Wariantowa koncepcja techniczno-kosztowa wraz z badaniami hydrodynamicznymi, Raport III: Warianty przebudowy falochronów portowych w Mrzeżynie, C2-2/2009, Zleceniodawca: Biuro Hydrotechniczne Samolong & Włodarczyk Sc., Szczecin, IBW PAN, Gdańsk (30 stron + rysunki).
 26. Szmytkiewicz, M., R. Ostrowski, M. Skaja & B. Swerpel (2009): Analiza głębokowodnych warunków falowych dla potrzeb zadania pt. „Budowa portu jachtowo-pasażerskiego w gminie Mielno”, C2-5/2009, Zleceniodawca: Biuro Projektów Bimor, Szczecin, IBW PAN, Gdańsk, 8 stron.
 27. Szmytkiewicz, M., R. Ostrowski, D. Piotrowska, G. Różyński, M. Skaja & B. Swerpel (2009): Studium hydrologiczne dla potrzeb realizacji zadania pt. „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy falochronu i toru podejściowego do przystani jachtowej w Niechorzu”, C2-9/2009, Zleceniodawca: Biuro Projektów WUPROHYD Sp. z o.o. w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk (30 stron + rysunki).
 28. Ostrowski, R., J. Kapiński, D. Piotrowska, Z. Pruszak, M. Robakiewicz, G. Różyński, J. Schönhofer, M. Skaja. M. Szmytkiewicz & P. Szmytkiewicz (2009): Badania modelowe ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej dla potrzeb zadania pt. „Przebudowa ujścia Wisły. Dokumentacja projektowa”, C2-13/2009, Zleceniodawca: Biuro Projektów WUPROHYD Sp. z o.o. w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk (19 stron + załączniki i rysunki).
 29. Sulisz, W., M. Szmytkiewicz, R. Ostrowski, M. Paprota, M. Skaja, G. Różyński, R. Staroszczyk, W. Chybicki, A. Reda, J. Biegowski, J. Schönhofer, P. Szmytkiewicz & Danuta Piotrowska (2009): Analiza falowania i ruchu rumowiska na wejściu do portu Elbląg dla potrzeb zadania pt. „Koncepcja przebudowy wejścia do portu Elbląg wraz z pogłębieniem torów podejściowych do portów Zalewu Wiślanego”, C2-14/2009 (część teoretyczna), Zleceniodawca: Biuro Projektów WUPROHYD Sp. z o.o. w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk (56 stron).
 30. Skaja, M. T. Perfumowicz & R. Ostrowski (2009): Batymetria części Zatoki Elbląskiej od PGW do LGW dla potrzeb koncepcji modernizacji podejścia do portu Elbląg, C2-14/2009 (część pomiarowa), Zleceniodawca: Biuro Projektów WUPROHYD Sp. z o.o. w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk (mapa batymetryczna + opis).
 31. Skaja, M. T. Perfumowicz & R. Ostrowski (2009): Pomiary batymetryczno-wysokościowe w profilach co 50 m na odcinku brzegu Zatoki Gdańskiej – KM 70.2-71.7 w rejonie Brzeźna dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej na sztuczne zasilanie brzegu, C2-15/2009, Zleceniodawca: Urząd Morski w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk (31 przekrojów batymetryczno-tachimetrycznych + opis).

Books

cover Rafał Ostrowski
Morphodynamics of a multi-bar coastal zone
publisher: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 83-85708-64-2
published in: 2004
language: EN

Summary: The book comprises the description and experimental verification of a new mathematical model of sediment motion on a multi-bar shore profile and the variability of this profile. In the model, accuracy in determination of resultant sediment transport at each location of the shore profile plays a key role in the description of coastal morphodynamics. The computed sediment transport rates depend on correctness of theoretical representation of wave transformation on a sloped (multi-bar) sea bed, as well as on proper modelling of wave-induced currents.
In the monograph, wave-current interactions in the nearbed layer give rise to resultant sediment transport rate, which is principally dependent on a very delicate imbalance between an onshore flow caused by vertical asymmetry of wave shape and the wave-driven return current directed offshore. An attempt has been undertaken to prove the fundamental thesis of the present work, according to which the cross-shore sediment transport rate, resulting from wave asymmetry, is modified quantitatively and even qualitatively (sediment motion opposite to wave propagation) by influence of the offshore directed undertow.
The theoretical results have been verified against the experimental data from literature, the laboratory data collected in IBW PAN wave flume and the field data registered at the Coastal Research Station in Lubiatowo. A part of the book is devoted to solution of practical problems encountered in coastal engineering. The present monograph shows that a big progress has been achieved in the realm of coastal dynamics. This progress indicates the directions of further research.


Publications

 • Cerkowniak G., Ostrowski R., Pruszak Z. Application of Dean's curve to investigation of a long-term evolution of the southern Baltic multi-bar shore profile , Oceanologia, Vol. 59, No. 1 , 2017 , s. 19-27
 • Ostrowski R., Stella M., Szmytkiewicz P., Kapiński J., Marcinkowski T. Coastal hydrodynamics beyond the surf zone of the south Baltic Sea , Oceanologia, Vol. 60, No. 3 , 2017 , s. 264-276
 • Stella M., Ostrowski R., Szmytkiewicz P., Kapiński J., Marcinkowski T. Driving forces of sandy sediment transport beyond the surf zone [W: Oceanologia] , 2017 , In Press
 • Różyński G., Ostrowski R. Coastal resilience in Poland: from observations to theoretical generalization W: Proceedings of the 12th International Conference on Hydroscience & Engineering Red. Pao-Shan Yu, Wei-Cheng Lo , Tainan , , 2016 , s. 393-396
 • Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Szmytkiewicz M. Groins and submerged breakwaters - new modeling and empirical experience , Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. 45, No. 1 , 2016 , s. 20-34
 • Ostrowski R., Skaja M. Influence of nearshore mining pits on hydro- and lithodynamics of a dissipative coastal zone: case study of the Hel Peninsula (Poland) , Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No. 4 , Gdańsk , , 2016 , s. 237-252
 • Ostrowski R. On uncertainties in determination of sediment transport rates in coastal regions , Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No. 4 , Gdańsk , , 2016 , s. 265-280
 • Ostrowski R., Stella M. Sediment transport beyond the surf zone under waves and currents of the non-tidal sea: Lubiatowo (Poland) case study , Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No. 1 , Gdańsk , , 2016 , s. 63-77
 • Ostrowski R., Schönhofer J., Szmytkiewicz P. South Baltic representative coastal field surveys, including monitoring at the Coastal Research Station in Lubiatowo, Poland , Journal of Marine Systems, Vol. 162 , 2016 , s. 89-97
 • Lan Y.-J., Hsu T.-W., Ostrowski R., Szmytkiewicz M. Wave transformation in a multi-bar surf zone: case study of Lubiatowo (Poland) , Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No. 1 , Gdańsk , , 2016 , s. 19-34
 • Cerkowniak G., Ostrowski R., Szmytkiewicz P. Climate change related increase of storminess near Hel Peninsula, Gulf of Gdańsk, Poland , Journal of Water and Climate Change, Vol. 6, No. 2 , 2015 , s. 300-312
 • Cerkowniak G., Ostrowski R., Stella M. Depth of closure in the multi-bar non-tidal nearshore zone of the Baltic Sea: Lubiatowo (Poland) case study , Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, Vol. 30, No. 1 , Gdańsk , , 2015 , s. 108-116
 • Kowalska B., Lendzion J., Miętus M., Ostrowski R., Stanisławczyk I., Szmytkiewicz P., Sztobryn M., Zawadzka-Kahlau E. Flood and erosion management on a dynamic spit, the Hel Peninsula, Poland W: Coastal risk management in a changing climate , 2015 , s. 535-558
 • Burcharth H. F., Zanuttigh B., Andersen T. L., Lara J. L., Steendam G. J., Ruol P., Sergent P., Ostrowski R., Silva R., Martinelli L., Quvang J., Norgaard H., Mendoza E., Simmonds D. J., Ohle N., Kappenberg J., Pan S., Nguyen D. K., Toorman E. A., Prinos P., Hoggart S. P. G., Chen Z., Piotrowska D., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M., Leontyev I., Angelelli E., Formentin S. M., Smaoui H., Bi Q., Sothmann J., Schuster D., Li M., Ge J., Lendzion J., Koftis T., Kuznetsov S., Puente A., Echavarri B., Medina R., Diaz-Simal P., Rodriguez I. L., Maza M., Higuera P. Innovative engineering solutions and best practices to mitigate coastal risk W: Coastal risk management in a changing climate , 2015 , s. 55-170
 • Cerkowniak G., Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Stella M. Teoria głębokości zamknięcia w świetle pomiarów terenowych na wielorewowym brzegu morskim , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 1 , 2015 , s. 10-17
 • Cerkowniak G., Ostrowski R., Stella M. Wave-induced sediment motion beyond the surf zone: case study of Lubiatowo (Poland) , Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 62, No. 1-2 , Gdańsk , , 2015 , s. 27-39
 • Ostrowski R., Pruszak Z. Wybrane aspekty hydro- i morfodynamiki brzegu południowego Bałtyku w świetle zjawisk klimatycznych , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 5 , Gdańsk , , 2015 , s. 668-677
 • Ostrowski R. Coastal Research Station in Lubiatowo as the representative South Baltic observatory W: Proceedings of Taiwan-EU Symposium on Ocean Observation and its Applications Red. Pao-Shan Yu , Tainan , , 2014 , s. 31-37
 • Ostrowski R., Pruszak Z., Babakov A. Condition of sea shores and methods of their protection in the south-east Baltic coastal area , Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 61, No. 1-2 , Gdańsk , , 2014 , s. 17-37
 • Pruszak Z., Ostrowski R., Babakov A., Chubarenko B. Osnovnye principy ispol'zovanija bun v kačestve beregozaščitnych sooruženij , [The main principles of the groins using as a bank stabilisation by the groins] , Geomorfologija, No. 3 , Moskva , , 2014 , s. 91-104
 • Hanley M. E., Hoggart S. P. G., Simmonds D. J., Bichot A., Colangelo M. A., Bozzeda F., Heurtefeux H., Ondiviela B., Ostrowski R., Recio M., Trude R., Zawadzka-Kahlau E., Thompson R. C. Shifting sands? Coastal protection by sand banks, beaches and dunes , Coastal Engineering, Vol. 87 , 2014 , s. 136-146
 • Ostrowski R., Skaja M., Piotrowska D. Optymalizacja miejsca poboru osadów do sztucznego zasilania brzegów , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34, Nr 5 , Gdańsk , , 2013 , s. 421-431
 • Ostrowski R., Pruszak Z., Babakov A. Stan brzegów morskich i sposoby ich ochrony w Obwodzie Kaliningradzkim i na Litwie , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34, Nr 3 , 2013 , s. 191-197
 • Ostrowski R., Pruszak Z., Babakov A., Chubarenko B. Anthropogenic effects on coastal sediment fluxes in a nontidal gulf system , Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, Vol. 138, No. 6 , 2012 , s. 491-500
 • Różyński G., Basiński T., Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P. Deteriorated groynes , Coastal Wiki , 2012
 • Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P. Influence of demagedgroins on noureshed seashore W: 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings] , 2012 , s. 1343-1350
 • Kapiński J., Ostrowski R. Motion of water and sediment due to non-breaking waves in the swash zone , Oceanologia, Vol. 54, No. 2 , 2012 , s. 175-197
 • Ostrowski R. Sand accumulative fences as a supplementary shore protection measure W: Proceedings of the 6th Chinese-German Joint Symposium on Hydraulic and Ocean Engineering , Keelung , , 2012 , s. 459-466
 • Ostrowski R., Pruszak Z. Relationship between coastal processes and properties of the nearshore sea bed dynamic layer , Oceanologia, Vol. 53, No. 3 , Sopot , , 2011 , s. 861-880
 • Pruszak Z., Ostrowski R., Schönhofer J. Variability and correlations of shoreline and dunes on the southern Baltic coast (CRS Lubiatowo, Poland) , Oceanologia, Vol. 53, No. 1 , Sopot , , 2011 , s. 97-120
 • Ostrowski R., Skaja M. Zależność stabilności brzegów Półwyspu Helskiego od sztucznego zasilania , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 32, Nr 6 , 2011 , s. 495-502
 • Ostrowski R. Hydro- and morphodynamics of a multi-bar coastal zone W: Proceedings of the 2nd International Conference (school) on Dynamics of Coastal Zone of Non-Tidal Seas Red. Boris Chubarenko , Kaliningrad , , 2010 , s. 53-64
 • Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz M., Trifonova E., Keremedchiev S., Andreeva N. Hydrodynamics and lithodynamics of dissipative and reflective shores in view of field investigations , Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 3-4 , Gdańsk , , 2010 , s. 219-241
 • Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Szmytkiewicz M. Sediment transport issuses related to the planned cross-cut through Vistula Spit, Poland , Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 2 , Gdańsk , , 2010 , s. 119-137
 • Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz M. Variability of hydrodynamic and lithodynamic coastal processes in the east part of the Gulf of Gdańsk , Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 2 , Gdańsk , , 2010 , s. 139-153
 • Ostrowski R., Skaja M. Współzależność właściwości warstwy dynamicznej dna morskiego i procesów brzegowych , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 31, Nr 1 , 2010 , s. 28-35
 • Babakov A., Chubarenko B., Ostrowski R., Pruszak Z. Zmienność charakterystyk osadów brzegowych brzegu naturalnego oraz sąsiadującego z zabudową portową , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 31, Nr 3 , 2010 , s. 409-416
 • Szmytkiewicz M., Biegowski J., Kozakiewicz A., Ostrowski R., Schönhofer J., Skaja M. Analiza warunków litodynamicznych dla potrzeb planowanej budowy portu zewnętrznego w Świnoujściu , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 3 , 2009 , s. 151-157
 • Różyński G., Hung N. M., Ostrowski R. Climate change related rise of extreme typhoon power and duration over south-east Asia seas , Coastal Engineering Journal, Vol. 51, No. 3 , 2009 , s. 205-222
 • Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M., Ninh Van P., Quynh D. N., Lien T. N. V. Coastal processes at selected shore segments of south Baltic Sea and Gulf of Tonkin (South China Sea) , Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 56, No. 1-2 , Gdańsk , , 2009 , s. 3-28
 • Pruszak Z., Ostrowski R., Szmytkiewicz P., Schönhofer J. Field studies on wave-induced shallow water morphological features W: Coastal Engineering 2008. Proceedings of the 31st International Conference Red. Jane McKee Smith , New Jersey, London, Singapore , , 2009 , s. 2015-2027
 • Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P. Hydro- i litodynamika strefy przyboju w funkcji typu brzegu odmiennie rozpraszającego energię falowania , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 1 , Gdańsk , , 2009 , s. 25-34
 • Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M. Lokalizacja osadnika na przedpolu falochronu północnego we Władysławowie , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 5 , 2009 , s. 345-351
 • Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M. Prognoza zapiaszczania toru podejściowego prowadzącego do planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 3 , 2009 , s. 157-163
 • Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M. Wpływ falochronów osłaniających wejście do planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną na zmiany położenia linii brzegowej , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 2 , 2009 , s. 73-78
 • Pruszak Z., Ostrowski R., Skaja M., Trifonova E. Eksperyment Szkorpiłowce 2007 (Morze Czarne) - dynamika płytkowodnego obszaru przybrzeżnego , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 4 , 2008 , s. 197-205
 • Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J. Equipment for monitoring of coastal physical processes , Gdańsk , , 2008 , poster
 • Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J. Monitoring of coastal processes nearby CRS Lubiatowo , Gdańsk , , 2008 , poster
 • Kapiński J., Ostrowski R. Motion of water and sediment under standing waves in the swash zone W: Proceedings of the 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection Red. Tai-Wen Hsu, Chia Chuen Kao , Tainan , , 2008 , s. B13-B26
 • Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Szmytkiewicz M. Planowany przekop przez Mierzeję Wiślaną - głos w dyskusji , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 3 , 2008 , s. 134-136
 • Pruszak Z., Szmytkiewicz P., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M. Shallow-water wave energy in a multi-bar coastal zone , Oceanologia, Vol. 50, No. 1 , 2008 , s. 43-58
 • Ostrowski R., Szmytkiewicz M. Sustainable measures of shore protection agains erosion and flooding W: Proceedings of the 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection Red. Tai-Wen Hsu, Chia Chuen Kao , Tainan , , 2008 , s. D1-D13
 • Kapiński J., Ostrowski R. Teoretyczny model ruchu wody i osadów na skłonie plażowym , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 6 , 2008 , s. 320-326
 • Kapiński J., Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M. Hydro- i morfodynamika strefy brzegowej w świetle badań terenowych (Lubiatowo'2006) , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 28, Nr 3 , 2007 , s. 149-158
 • Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G. Long-term response to coastal erosion in Poland W: Problems of the sea coastal zone management and sustainable development: materials of conference Red. Žindarev L. A., Kos'yan R. D., Divinsky B. V. , Krasnodar , , 2007 , s. 197-200
 • O'Hare T. J., Ostrowski R., Emsley S. M., Huntley D. A. Application of two coastal profile evolution models to Lubiatowo, Poland and La Barrosa, Spain , Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 53, No. 3 , Gdańsk , , 2006 , s. 235-266
 • Różyński G., Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Skaja M. Data-driven analysis of joint coastal extremes near a large non-tidal estuary in North Europe , Estuarine, Coastal and Shelf Science, Vol. 68, No. 1-2 , London , , 2006 , s. 317-327
 • Kapiński J., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G. Key phenomena in surf and swash zone: process-based modelling and data-driven analysis , Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, Vol. 54, No. 4 , 2006 , s. 391-403
 • Nikolov H., Trifonova E., Cherneva Z., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M. Longshore sediment transport at Golden Sands (Bulgaria) , Oceanologia, Vol. 48, No. 3 , Sopot , , 2006 , s. 413-432
 • Ostrowski R., Szmytkiewicz M. Modelling longshore sediment transport under asymmetric waves , Oceanologia, Vol. 48, No. 3 , Sopot , , 2006 , s. 395-412
 • Ostrowski R. Zmienność wielorewowego brzegu morskiego pod wpływem oddziaływania fal asymetrycznych i prądów pochodzenia falowego , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 27, Nr 4 , 2006 , s. 209-217
 • Ostrowski R. Cross-shore sediment transport and sea bed evolution by a quasi phase-resorving model W: Dynamics of coastal waters and their modelling: Proceedings of the 9th German Polish Seminar, B 49 Red. J. Sündermann , Berichte aus dem ZMK, B 49 , Hamburg , , 2005 , s. 60-74
 • Franz M., Kozakiewicz A., Naguszewski A., Piwowarska M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M. Ewolucja Przekopu Wisły w świetle historycznych danych batymetrycznych , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 26, Nr 5 , 2005 , s. 383-391
 • Kozakiewicz A., Ostrowski R. History and optimization of the Vistula Outlet W: Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters: Book of Abstracts [CD - full texts] Red. Wojciech Majewski, Małgorzata Robakiewicz , Gdańsk , , 2005 , s. 20-24
 • Pruszak Z., Pham Van Ninh, Szmytkiewicz M., Hung N. M., Ostrowski R. Hydrology and morphology of two river mouth regions (temperate Vistula Delta and subtropical Red River Delta) , Oceanologia, Vol. 47, No. 3 , Sopot , , 2005 , s. 365-385
 • Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M., Ostrowski R. Infragravity waves and rhythmic shoreline forms at a non-tidal, sandy coast with multiple bars W: Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference Red. Jane McKee Smith , New Jersey, London, Singapore , , 2005 , Vol. 3, s. 2568-2580
 • Gąsiorowski D., Kapiński J., Kolerski T., Ostrowski R., Robakiewicz M., Skaja M., Szmytkiewicz M. Modernistation of the Vistula river outlet - optimisation of the jetties by modelling approach W: Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference Red. Jane McKee Smith , New Jersey, London, Singapore , , 2005 , Vol. 3, s. 3303-3315
 • Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M. Red River Delta (Vietnam) and Vistula Delta (Poland) - similarities and differences W: Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters: Book of Abstracts [CD - full texts] Red. Wojciech Majewski, Małgorzata Robakiewicz , Gdańsk , , 2005 , s. 68-72
 • Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G. Selected problems of sediment transport and morphodynamics of a multi-bar nearshore zone , Estuarine, Coastal and Shelf Science, vol. 62, 3 , London , , 2005 , s. 415-425
 • Biegowski J., Kaczmarek L. M., Ostrowski R. Sorting of size-graded sand on a cross-shore profile , Zbirnik naukovich prac, Tom I , Cherson, Ukraine , , 2005 , s. 7-15
 • Ostrowski R. Wpływ procesów hydrodynamicznych i litodynamicznych na stateczność narzutu falochronu północnego , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 26, Nr 5 , 2005 , s. 377-383
 • Ostrowski R., Robakiewicz M. Zagrożenia i koncepcja umocnienia zachodniej skarpy falochronu wschodniego w Świnoujściu , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 26, Nr 2 , 2005 , s. 59-65
 • Ostrowski R., Szmytkiewicz M. Cross-shore hydrodynamics in terms of a quasi phase-resolving model W: XXIV International School of Hydraulics. Hydraulic Problems in Environmental Engineering Red. Wojciech Majewski , Gdańsk , , 2004 , s. 137-144
 • Kaczmarek L. M., Biegowski J., Ostrowski R. Modelling cross-shore intensive sand transport and changes of bed grain size distribution versus field data , Coastal Engineering, Vol. 51, No. 5-6 , Amsterdam, Netherlands , , 2004 , s. 501-529
 • Ostrowski R. Morphodynamics of a multi-bar coastal zone , Gdańsk , , 2004 , 163 s. (8 ark.)
 • Kapiński J., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M. Wpływ planowanej przystani jachtowej w Sopocie na brzeg morski , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 25, Nr 4 , 2004 , s. 180-188
 • Ostrowski R. A quasi phase-resolving model of net sand transport and short-term cross-shore profile evolution , Oceanologia, Vol. 45, No. 2 , Sopot , , 2003 , s. 261-282
 • Ostrowski R., Pruszak Z. Coastal research station W: Summer School - Workshop, Coastal Zone `03 Red. Zbigniew Pruszak , Gdańsk , , 2003 , s. 9-30
 • Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M. Field studies and modelling of interaction between nearshore current and barred coast W: Proceedings of the International Conference on Estuaries and Coasts (ICEC) , China , , 2003 , s. 115-123
 • Piórewicz J., Szmytkiewicz M., Ostrowski R., Skaja M. Keppel sands shoreline changes due to engineering structures W: Coasts & Ports, Australasian Conference , 2003 , Paper No 118
 • Robakiewicz M., Gąsiorowski D., Jasińska E., Kapiński J., Kolerski T., Majewski W., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M. Poprawa drożności ujścia Wisły - amaliza przy wykorzystaniu modelowania matematycznego W: XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, Materiały Szkoły Red. Wojciech Majewski , Gdańsk , , 2003 , s. 103-108
 • Biegowski J., Kaczmarek L. M., Ostrowski R. Sediment transport in the coastal zone: theory and experiments W: Summer School - Workshop, Coastal Zone `03 Red. Zbigniew Pruszak , Gdańsk , , 2003 , s. 33-47, referat + poster
 • Ostrowski R. Application of cnoidal wave theory in modelling of sediment transport , Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 49, No. 1 , Gdańsk , , 2002 , s. 107-118
 • Biegowski J., Ostrowski R. Charakterystyki wybranych procesów morskiej strefy brzegowej w świetle wyników ekspedycji pomiarowej Lubiatowo 2001 r , Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 23, nr 5 , Gdańsk , , 2002 , s. 246-251
 • Ostrowski Rafał Hydrodynamics and morphodynamics of the coastal zone at Lubiatowo in view of long-term in situ investigations W: Materiały z międzynarodowej konferencji Energetyka wiatrowa - planowanie i realizacja , Gdańsk , , 2002 , 10 s.
 • Kaczmarek L. M., Ostrowski R. Modelling intensive near-bed sand transport under wave-current flow versus laboratory and field data , Coastal Engineering, Vol. 45, No. 1 , 2002 , s. 1-18
 • Ostrowski R., Pruszak Z. Sediment grain size features versus shoreline changes in view of field investigations , Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 49, No. 2 , Gdańsk , , 2002 , s. 109-124
 • Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Balouin Y., Howa H. Longshore sediment transport model against field tracer data at Ancao Peninsula (Portugal) and Lubiatowo (Poland) W: Coastal Dynamics`01 Red. Hans Hanson, Magnus Larson , Reston , , 2001 , s. 122-131
 • Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G. Wybrane aspekty badań transportu osadów i morfodynamiki wielorewowej strefy brzegowej W: Zastosowania mechaniki w budownictwie lądowym i wodnym. Księga Jubileuszowa poświęcona 70-leciu urodzin Profesora Piotra Wilde Red. J. Kazimierz Szmidt , Gdańsk , , 2001 , s. 95-114
 • Szmytkiewicz M., Biegowski J., Kaczmarek L. M., Okrój T., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Skaja M. Coastline changes nearby harbour structures: comparative analysis of one-line models versus field data , Coastal Engineering, Vol. 40, nr 2 , 2000 , s. 119-139
 • Pruszak Z., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M. Wave climate and large-scale coastal processes in terms of boundary conditions , Coastal Engineering, Vol. 42, nr 1 , 2000 , s. 31-56
 • Kaczmarek L. M., Ostrowski R. Wzdłużbrzegowy transport osadów morskich w świetle modelu mieszaniny wodno-gruntowej i danych terenowych , Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 21, nr 3 , 2000 , s. 128-132
 • Larson M., Hanson H., Blomgren S., Pruszak Z., Okrój T., Ostrowski R. Large-scale sediment transport patterns in the coastal areas of the Southern Baltic Sea W: Proceedings of Third BASYS Annual Science Conference , Warnemuende , , 1999 , s. 52-53
 • Kaczmarek L. M., Ostrowski R. Modelling of a three-layer sediment transport system in oscillatory flow W: Proceedings of Coastal Engineering 1998, Vol. 3 Red. Billy L. Edge , Reston , , 1999 , s. 2559-2572
 • Larson M., Hanson H., Blomgren S., Pruszak Z., Ostrowski R., Szmytkiewicz M. Prediction of long-term statistic of surf-zone hydrodynamics in the Southern Baltic Sea W: Proceedings of Third BASYS Annual Science Conference , Warnemuende , , 1999 , s. 48-50
 • Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Szmytkiewicz M., Świdziński W. Wpływ osadnika na stateczność falochronu portu we Władysławowie , Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 20, Nr 2 , 1999 , s. 63-68
 • Kaczmarek L. M., Ostrowski R. Contact load model and sediment transport due to waves versus laboratory data , Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 45, No. 1-4 , Gdańsk , , 1998 , s. 77-100
 • Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M. Matematyczne modelowanie zmian brzegu morskiego u nasady Półwyspu Helskiego z uwzględnieniem sztucznego zasilania , Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 19, nr 1 , 1998 , s. 13-20
 • Kaczmarek L. M., Ostrowski R. Sediment transport model and its application for assessment of sedimentation in navigable channels Coastal Dynamics `97, Conference Proceedings W: Proceedings of International Conference on Coastal Research through Large Scale Experiments Coastal Dynamics`97 , Reston , , 1998 , s. 923-932
 • Kaczmarek L. M., Ostrowski R. Asymmetric and irregular wave effects on bedload: theory versus laboratory and field experiments W: Coastal Engineering 1996, Proceedings of the 25th International Conference Red. Billy L. Edge , New York , , 1997 , s. 3467-3480
 • Kaczmarek L. M., Mielczarski A., Ostrowski R. Zastosowanie nowego modelu transportu osadów do oceny zapiaszczania portowych torów podejściowych , Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 18, nr 2 , 1997 , s. 113-118
 • Kaczmarek L. M., Ostrowski R. Bedload under asymmetric and irregular waves: Theory versus laboratory data , Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 43, No. 1-4 , Gdańsk , , 1996 , s. 21-42
 • Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Zeidler R. B. Boundary layer theory and field bedload W: Coastal Dynamics'95. Proceedings of the International Conference on Coastal Research in Terms of Large Scale Experiments Red. William R. Dally, Ryszard B. Zeidler , New York , , 1996 , s. 664-675
 • Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Zeidler R. B. Stochastics of sediment transport, shore evolution and their input W: Coastal Dynamics'95. Proceedings of the International Conference on Coastal Research in Terms of Large Scale Experiments Red. William R. Dally, Ryszard B. Zeidler , New York , , 1996 , s. 963-974
 • Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Zeidler R. B. Unbiased model for bedload due to waves in seas and estuaries , Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 60 , Gdańsk , , 1996 , s. 159-176
 • Kaczmarek L. M., Ostrowski R. Modelling of bed shear stress under irregular waves , Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 42, No. 1-2 , Gdańsk , , 1995 , s. 29-51
 • Kaczmarek L. M., R. Ostrowski Dynamics of wave-current bottom boundary layer. Part 1: Modelling turbulent boundary layer in nonlinear wave motion , Archives of Hydroengineering, XXXIX, 1 , Gdańsk , , 1992 , s. 29-49
 • Kaczmarek L. M., R. Ostrowski Dynamics of wave-current bottom boundary layer. Part 2: Modelling turbulent boundary layer in nonlinear wave and current motion , Archives of Hydroengineering, XXXIX, 1 , Gdańsk , , 1992 , s. 51-66
 • Kaczmarek L. M., Ostrowski R. Modelling of wave-current boundary layer in the coastal zone W: Proc. 23th International Conference on Coastal Engineering , 1992 , s. 350-363
 • Kaczmarek L. M., R. Ostrowski Modelling of wave-current boundary layers with application to surf zone , Archives of Hydroengineering, XXXIX, 1 , Gdańsk , , 1992 , s. 5-27
 • Ostrowski R., Z. Pruszak, R. B. Zeidler Shoreline evolution from field observations and stochastic analysis , Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 55 , Gdańsk , , 1992 , s. 45-64
 • Ostrowski R., Z. Pruszak, R. B. Zeidler Multi-scale nearshore and beach changes W: Proceedings of the 22nd International Conference on Coastal Engineering. Volume 2 Red. Billy L. Edge , New York , , 1990 , s. 2101-2116