Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Messages from category "aktualności"

Kącik rekreacyjny, widok ogólnyNa terenie Instytutu powstało nowe „Centrum Pracy Twórczej”. Chwile z kawą na świeżym powietrzu pozwolą na wyciszenie i pełną regenerację. Zapraszamy wszystkich pracowników do korzystania z zorganizowanego w tym celu miejsca przy stawku.

Szczególne podziękowania należą się pani Ewie i pani Ani W. za inicjatywę i przygotowanie mebli ogrodowych.


W dniach 19-23 czerwca 2022 r. na Politechnice Gdańskiej odbyła się 24. międzynarodowa konferencja dotycząca zastosowania metod komputerowych w gospodarowaniu zasobami wodnymi – CMWR (XXIV International Conference on Computational Methods in Water Resources). Konferencję zorganizowano pod patronatem Polskiej Akademii Nauk i Rektora Politechniki Gdańskiej. Głównym organizatorem była Politechnika Gdańska (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska), zaś jednym z 3 współorganizatorów – Instytut Budownictwa Wodnego PAN. Dyrektor IBW PAN, prof. dr hab. inż. Waldemar Świdziński, był członkiem Komitetu Organizacyjnego. IBW PAN odpowiedzialny był za dwie sesje tematyczne: Marine hydrodynamics and related phenomena oraz Computational modelling of cold climate processes. W konferencji uczestniczyli naukowcy z ponad 30 państw, w tym kilkoro z IBW PAN. Trzech pracowników IBW PAN było członkami Komitetu Naukowego konferencji.

Tematyka konferencji obejmowała teoretyczne (komputerowe/numeryczne) modelowanie przepływu wody i zjawisk powiązanych tj. między innymi przepływów wielofazowych w ośrodkach porowatych, transportu substancji i innych procesów zachodzących w wodach gruntowych (np. rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń), reakcji geochemicznych, zasobów wodnych w różnych skalach przestrzennych, hydrologii i hydrodynamiki zlewni rzek i zbior­ników wodnych, zjawisk lodowych w rejonach z wiecz­ną zmarzliną i w obszarach o klimacie umiarkowanym, jak również fal i prądów morskich oraz procesów mieszania i transportu w akwenach morskich.

Link do internetowej strony konferencji CMWR 2022: https://cmwrconference.org.


prof. Wojciech Majeski"Kiedy w 2002 r. obchodziłem w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk jubileusz 70-lecia urodzin, będąc dyrektorem tego Instytutu nigdy nie myślałem o tak odległej dacie jak 90-lecie urodzin (2022 r.). Była to dla mnie niewyobrażalna przyszłość, mimo że moja Mama dożyła dokładnie 90 lat. W skrytości ducha zacząłem myśleć, że byłoby to dla mnie największe wydarzenie, gdybym osiągnął tak zaawansowany wiek. Mimo wielu problemów natury zdrowotnej dożyłem jednak tego dnia w dobrej formie." ...

Całe remiscencje z przebiegu uroczystości 90-lecia urodziń prof. Majewskiego, które odbyły się 7 kwietnia 2022 r. w siedzibie Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku można przeczytać w poniższej publikacji:

Wojciech Majewski: Mój jubileusz 90-lecia urodzin.


On 9 and 10 May 2022, at the Institute of Hydro-Engineering of the Polish Academy of Sciences, a meeting of members of an international consortium implementing the project entitled "Numerical modeling of liquefaction around marine structures" (acronym NuLIMAS) was held. The project is funded under the ERA-NET MarTERA 2019 program and will be implemented from 1 September 2020 to 31 August 2023. The aim of the work is to experimentally recognize and theoretically describe the phenomena occurring immediately before, during and after the liquefaction of soil. The project consortium consist of the following institutions:

  • Technische Universität Braunschweig,
  • Großmann Ingenieur Consult (GICON),
  • WIKKI Gesellschaft für numerische Kontinuumsmechanik mbH R&D,
  • BM SUMER Consultancy & Research R&D,
  • PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego sp. z o.o.,
  • IBW PAN.

On the first day of the meeting, representatives of project partners discussed the current state of the design work. They also had the opportunity to get acquainted with the research equipment used at the IBW PAN and took part in experiments carried out in the Geotechnical Laboratory, Wave Flume and Hydraulic Laboratory.

Presentation of the results of soil tests carried out in the Geotechnical Laboratory and model tests performed in the Wave Flume Photo 1. Presentation of the results of soil tests carried out in the Geotechnical Laboratory and model tests performed in the Wave Flume.

Consortium members during the IBW PAN laboratories tour Photo 2. Consortium members during the IBW PAN laboratories tour.

Experiment in the Geotechnical Laboratory Photo 3. Experiment in the Geotechnical Laboratory.

Visiting the Hydraulic Laboratory of IBW PAN Photo 4. Visiting the Hydraulic Laboratory of IBW PAN.

During the second day of the meeting, a technical trip was organized to the site of the investment related to the Vistula Spit Channel. The members of the consortium got acquainted with the technological solutions used during the implementation of this key hydrotechnical investment. They also had the opportunity to talk to representatives of NDI and a designer from PROJMORS, who answered questions related to the solutions used in the area of the lock, shipping channel, breakwaters and artificial island. The last part of the trip was a cruise to an artificial island built on the Vistula Lagoon.

We hope that during the two days of the project meeting we were able to combine elements of theoretical, experimental and field research in the field of hydrotechnics. Our guests’ opinions about the meeting can be found at:

https://www.linkedin.com/company/nulimas.

Consortium members during the technical tour Photo 5. Consortium members during the technical tour.

Visiting the investment site at the Vistula Spit Channel Photo 6. Visiting the investment site at the Vistula Spit Channel.

Visiting the investment site at the Vistula Spit Channel Photo 7. Visiting the investment site at the Vistula Spit Channel.

Excursion to an artificial island on the Vistula Lagoon Photo 8. Excursion to an artificial island on the Vistula Lagoon.


Instytut od dziesięcioleci jest zaangażowany we wszystkie największe inwestycje budownictwa morskiego w Polsce. Jednym z przykładów tego typu prac wykonywanych przez IBW PAN jest opublikowany w ostatnim czasie przez Urząd Morski w Gdyni raport dotyczący przebudowy portu w Łebie.

Całe opracowanie jest można pobrać w formacie PDF:

Piotr Szmytkiewicz, Marek Szmytkiewicz, Maciej Paprota, Marek Skaja, Magdalena Stella- Bogusz, Krzysztof Piłczyński, Tomasz Marcinkowski: Analizy falowania i ruchu rumowiska wzdłuż portów oraz w portach Rowy i Łeba. Tom I Łeba, Gdańsk 2022


In cooperation with the scientists from the Institute of Geophysics of the Polish Academy of Sciences (Dr. Łukasz Przyborowski and Dr. Anna Maria Łoboda), in April and May this year, a pilot study entitled "Experiments on macroplastic storage in rivers with spur dikes", was carried out. The guests, interested in the possibilities of the Hydraulic Laboratory, made a series of measurements together with the employees from our institute. The aim of this study was to determine how macroplastic particles behave under flow conditions through a zone with spurs with and without the presence of river vegetation. Additional elements in the form of spur extension and plant stands were built for the task.

transport osadów stałych - pomiar falowania

The measurements were carried out thanks to the agreement on research cooperation signed last year between the Institute of Geophysics PAS and the Institute of Hydro-engineering PAS, and will serve as a pilot  study for the planned joint project for the National Science Center call. The performed measurements and their future continuation promise unique results, which will contribute to better understanding of the transport of solid waste in rivers and thus, their monitoring and removal.

transport osadów stałych - swobodny dryft odpadów


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 30.12.2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni a Instytutem Budownictwa Wodnego PAN na wykonywanie monitoringu i modelowania matematycznego procesów hydro i litodynamicznych wokół Półwyspu Helskiego. Zgodnie z zawartą umową wykonywane będą pomiary falowania, prądów, poziomów wody oraz przebudowy dna i brzegu morskiego w kilku reprezentatywnych obszarach Półwyspu. Rejestrowane dane służyć będą walidacji i kalibracji modeli numerycznych, które umożliwią predykcję kluczowych procesów, zachodzących w rejonie Półwyspu Helskiego.

Prowadzone prace pozwolą na określenie w sposób jakościowy i ilościowy stopnia zagrożenia Półwyspu Helskiego erozją brzegu oraz powodzią od strony wód morskich. Ostatecznym efektem projektu będzie opracowanie nowej strategii ochrony brzegów w kontekście obserwowanych zmian klimatu i narastającej antropopresji.

Moment podpisywania umowy

Realizacja Umowy pozwoli obu stronom otworzyć drzwi do tzw. „ochrony brzegów 2.0”, a więc zarządzania strefą brzegową przy uwzględnieniu potrzeb środowiska naturalnego, wyzwań klimatycznych, zagrożeń erozyjnych i powodziowych przy pomocy nowoczesnych metod pomiarowych, modelowania matematycznego i nowych technologii w budownictwie.

Rejestrowane dane pomiarowe i otrzymywane wyniki modelowania numerycznego udostępniane będą obywatelom w trybie on-line.

Wymiana dokumentów po podpisaniu umowy


Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku