Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Events

headline image

Na terenie Instytutu powstało nowe „Centrum Pracy Twórczej”. Chwile z kawą na świeżym powietrzu pozwolą na wyciszenie i pełną regenerację. Zapraszamy wszystkich pracowników do korzystania z zorganizowanego w tym celu miejsca przy stawku. Szczególne podziękowania należą się pani Ewie i pani Ani W. za inicjatywę i przygotowanie mebli ogrodowych.
Read more

Published 2022-07-18

headline image

W dniach 19-23 czerwca 2022 r. na Politechnice Gdańskiej odbyła się 24. międzynarodowa konferencja dotycząca zastosowania metod komputerowych w gospodarowaniu zasobami wodnymi – CMWR (XXIV International Conference on Computational Methods in Water Resources). Konferencję zorganizowano pod patronatem Polskiej Akademii Nauk i Rektora Politechniki Gdańskiej.
Read more

Published 2022-07-01

headline image

Kiedy w 2002 r. obchodziłem w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk jubileusz 70-lecia urodzin, będąc dyrektorem tego Instytutu nigdy nie myślałem o tak odległej dacie jak 90-lecie urodzin (2022 r.). Była to dla mnie niewyobrażalna przyszłość, mimo że moja Mama dożyła dokładnie 90 lat.
Read more

Published 2022-06-01

headline image

On 9 and 10 May 2022, at the Institute of Hydro-Engineering of the Polish Academy of Sciences, a meeting of members of an international consortium implementing the project entitled "Numerical modeling of liquefaction around marine structures" (acronym NuLIMAS) was held.
Read more

Published 2022-06-01

headline image

Instytut od dziesięcioleci jest zaangażowany we wszystkie największe inwestycje budownictwa morskiego w Polsce. Jednym z przykładów tego typu prac wykonywanych przez IBW PAN jest opublikowany w ostatnim czasie przez Urząd Morski w Gdyni raport dotyczący przebudowy portu w Łebie.
Read more

Published 2022-06-01

headline image

In cooperation with the scientists from the Institute of Geophysics of the Polish Academy of Sciences (Dr. Łukasz Przyborowski and Dr. Anna Maria Łoboda), in April and May this year, a pilot study entitled "Experiments on macroplastic storage in rivers with spur dikes", was carried out.
Read more

Published 2022-05-25

headline image

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 30.12.2021 została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni i Instytutem Budownictwa Wodnego PAN na wykonywanie monitoringu i modelowania matematycznego procesów hydro- i litodynamicznych wokół Półwyspu Helskiego.
Read more

Published 2021-12-30

Departments

Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów

Department of Coastal Engineering and Dynamics

 • wave transformation processes
 • wave-driven currents
 • coastal currents and circulation
 • dispersion of substances in marine environment
 • mechanics of bedload and suspended load under waves and currents
 • longshore and cross-shore sediment transport
 • dynamics of coastal zone in various time and spatial scales
 • optimisation of shore protection measures
 • natural and anthropogenic variability of environment in rivers and transitional waters

Zakład Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli

Department of Wave Mechanics and Structural Dynamics

 • generation, propagation and transformation of water waves
 • hydrodynamics of water waves
 • interaction between water waves and engineering structures
 • wave-induced mass transport processes
 • wave-induced mixing processes
 • forecasting of sea waves
 • modelling of waves in harbours
 • modelling of generation and propagation of waves in a wave flume
 • sea ice dynamics and ice-structure interactions

Zakład Geomechaniki

Department of Geomechanics

 • mechanics of reinforced soil 
 • mechanics of soil compaction and liquefaction
 • modelling of soil structures
 • foundation engineering
 • filtration and hydrodynamic dispersion
 • mechanics of rocks
 • salinity of ground water in the coastal zone
 • stability of soil structures

Activities

Newest Books

Quarterly AHEM

Recent publications

More about Institute

Lubiatowo

CRS Lubiatowo

The S. Hueckel Coastal Research Station was established at the end of the 1960s in the vicinity of Lubiatowo village. The Station activity is aimed at investigations of coastal hydrodynamic and lithodynamic processes. Since 2007, a state of the sea can be observed by the camera installed on the beach more…

Seminaria

Seminars

Konferencje

Conferences


Wave flume

Project: "Establishment of the knowledge transfer network on directions and possibilities of development of research in wave laboratory and in situ, with application of innovative research equipment" more….

Creative Work Center

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku