Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Task #1641

ATTRIBUTEVALUE
typetask
database id1641
nameZ 2.1.1/2012
parent id1619

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku