Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #371

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id371
titleJournal of Measurements in Engineering
ISSN23352124
PBNID53394
points
2019:20
2020:20
2021:20

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku