Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #367

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id367
titleComputational Geosciences
ISSN14200597
publisherSpringer [id=256]
PBNID36436
points
2013:30
2014:30
2015:30
2016:30
2017:30
2018:30
2019:100
2020:100
2021:100

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku