Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #24

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id24
titleJournal of Hydraulic Engineering
periodquarter
ISSN07339429
publisherASCE [id=7]
PBNID29398
points
2013:35
2014:35
2015:35
2016:35
2017:35
2018:35
2019:100
2020:100
2021:100

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku