Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Author #2500

ATTRIBUTEVALUE
typeauthor
database id2500
lastnameŚwitała
forenameBarbara M.
roomE05
e-mailb.switala@ibwpan.gda.pl
photophoto switala_barbara.jpg
statusP
ORCID0000-0001-8548-4689

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku