Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Author #2364

ATTRIBUTEVALUE
typeauthor
database id2364
lastnameMikos
forenameAgata
roomE01
e-maila.mikos@ibwpan.gda.pl
photophoto 377.jpg

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku