Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy,
że w dniu 14 kwietnia 2019 roku niespodziewanie zmarł

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Rektor Politechniki Gdańskiej

Pawel_Adamowicz.jpg

Profesor Jacek Namieśnik był wybitnym naukowcem o wielkim dorobku badawczym,
dydaktycznym i organizacyjnym.

W Jego osobie straciliśmy życzliwego Instytutowi Przyjaciela i Wizjonera.

Najszczersze wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim, Przyjaciołom oraz całej
społeczności Politechniki Gdańskiej składają
Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku.

Departments

Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów

Department of Coastal Engineering and Dynamics

 • Wave transformation processes,
 • Wave-driven currents,
 • Coastal currents and circulation,
 • Dispersion of substances in marine environment,
 • Mechanics of bedload and suspended load under waves and currents,
 • Longshore and cross-shore sediment transport,
 • Dynamics of coastal zone in various time and spatial scales,
 • Optimisation of shore protection measures.
Zakład Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli

Department of Wave Mechanics and Structural Dynamics

 • generation, propagation and forecasting of sea waves
 • hydrodynamics of water waves
 • coastal currents and circulation
 • interaction between waves and structures
 • long-shore and cross-shore sediment transport
 • shore protection
 • dispersion of pollutants
Zakład Geomechaniki

Department of Geomechanics

 • mechanics of reinforced soil 
 • mechanics of soil compaction and liquefaction
 • modelling of soil structures
 • foundation engineering
 • filtration and hydrodynamic dispersion
 • mechanics of rocks
 • salinity of ground water in the coastal zone
 • stability of soil structures

Activities

Newest Books

Quarterly AHEM

Latest Publications

More about Institute

CRS Lubiatowo

Lubiatowo

The S. Hueckel Coastal Research Station was established at the end of the 1960s in the vicinity of Lubiatowo village. The Station activity is aimed at investigations of coastal hydrodynamic and lithodynamic processes. Since 2007, a state of the sea can be observed by the camera installed on the beach. The Coastal Research Station is managed by Marek Skaja (Research Engineer at IBW PAN) more…

Seminars

Lubiatowo

Conferences

Lubiatowo

Wave flume

Project: "Establishment of the knowledge transfer network on directions and possibilities of development of research in wave laboratory and in situ, with application of innovative research equipment" more….

Ośrodek Pracy Twórczej en