Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Magdalena Stella

Name: MSc Magdalena Stella

Position: Assistant

Contact:
Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
room: A33
phone: (+48)585222933
e-mail: c2453042e5a7a0b112d8468e80164266eebbccad8ec0

Books

Articles

  1. Stella M., Ostrowski R., Szmytkiewicz P., Kapiński J., Marcinkowski T.: Driving forces of sandy sediment transport beyond the surf zone. Oceanologia, 2018, pp. - , DOI: 10.1016/j.oceano.2018.06.003
  2. Ostrowski R., Stella M., Szmytkiewicz P., Kapiński J., Marcinkowski T.: Coastal hydrodynamics beyond the surf zone of the south Baltic Sea. Oceanologia, Vol. 60, No. 3, 2017, pp. 264-276 , DOI: 10.1016/j.oceano.2017.11.007
  3. Ostrowski R., Stella M.: Sediment transport beyond the surf zone under waves and currents of the non-tidal sea: Lubiatowo (Poland) case study. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No. 1, 2016, pp. 63-77 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem63str063.pdf
  4. Cerkowniak G., Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Stella M.: Teoria głębokości zamknięcia w świetle pomiarów terenowych na wielorewowym brzegu morskim. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 1, 2015, pp. 10-17
  5. Cerkowniak G., Ostrowski R., Stella M.: Wave-induced sediment motion beyond the surf zone: case study of Lubiatowo (Poland). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 62, No. 1-2, 2015, pp. 27-39 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem62str027.pdf
  6. Cerkowniak G., Ostrowski R., Stella M.: Depth of closure in the multi-bar non-tidal nearshore zone of the Baltic Sea: Lubiatowo (Poland) case study. Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, Vol. 30, No. 1, 2015, pp. 108-116
  7. Stella M.: Zagrożenie zalania Mierzei Messyńskiej wodami Zatoki Gdańskiej. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34, Nr 2, 2013, pp. 109-117

Articles in collective publications

Conference papers