Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Magdalena Stella

Name: MSc Magdalena Stella

Position: Assistant

Contact:
Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
room: A33
phone: (+48)585222933
e-mail: c2453042e5a7a0b112d8468e80164266eebbccad8ec0

Publications

  • Ostrowski R., Stella M., Szmytkiewicz P., Kapiński J., Marcinkowski T. Coastal hydrodynamics beyond the surf zone of the south Baltic Sea , Oceanologia, Vol. 60, No. 3 , 2017 , s. 264-276
  • Stella M., Ostrowski R., Szmytkiewicz P., Kapiński J., Marcinkowski T. Driving forces of sandy sediment transport beyond the surf zone [W: Oceanologia] , 2017 , In Press
  • Ostrowski R., Stella M. Sediment transport beyond the surf zone under waves and currents of the non-tidal sea: Lubiatowo (Poland) case study , Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No. 1 , Gdańsk , , 2016 , s. 63-77
  • Cerkowniak G., Ostrowski R., Stella M. Depth of closure in the multi-bar non-tidal nearshore zone of the Baltic Sea: Lubiatowo (Poland) case study , Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, Vol. 30, No. 1 , Gdańsk , , 2015 , s. 108-116
  • Cerkowniak G., Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Stella M. Teoria głębokości zamknięcia w świetle pomiarów terenowych na wielorewowym brzegu morskim , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 1 , 2015 , s. 10-17
  • Cerkowniak G., Ostrowski R., Stella M. Wave-induced sediment motion beyond the surf zone: case study of Lubiatowo (Poland) , Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 62, No. 1-2 , Gdańsk , , 2015 , s. 27-39
  • Stella M. Zagrożenie zalania Mierzei Messyńskiej wodami Zatoki Gdańskiej , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34, Nr 2 , 2013 , s. 109-117