Institute of Hydro-engineering of the Polish Academy of Science Home Page National Network INET Home Page Coastal Research Station at Lubiatowo ENCORA Home Page
 STRONA GŁÓWNA  KONTAKT  FAQ
Główne cele Wiadomości Wydarzenia Pobierz Newsletter Galeria
Polish version English version
Przeczytaj więcej o projekcie ENCORA ...
ENCORA Strona główna
Koordynator krajowy/Ambasadorowie sieci
Sieci tematyczne
Grupy wymiany informacji
Program wizyt wymiennych
Praktyki zawodowe/Tymczasowe Zatrudnienie
Grupy dobrej praktyki
Zajdowanie/Szukanie partnerów
Sieci afiliowane
Harmonizacja projektów
Sieć krajowa
Europejscy uczestnicy projektu
Coastal Wiki
Napisz do nas

Rekomenduj nas
Interesujące linki

Grupy Dobrej PraktykiPowstanie Grup Dobrej Praktyki będzie inspirowane przez praktyków, konsultantów oraz naukowców pracujących zajmujących się obszarami przybrzeżnymi w różnych krajach Europy i stojących wobec podobnych problemów związanych z wdrażaniem różnych elementów metodologii ZZOP.


Grupy te będą organizować warsztaty oraz dyskusje internetowe, gdzie omawiane będzie dzielenie się wiedzą, doświadczeniami oraz metodami rozwiązywania różnych problemów. Warsztaty oraz dyskusje organizowane w Internecie mają się przyczynić do prowadzenia analiz porównawczych i wzorcowych oraz do rozwoju dobrych praktyk w zakresie wiedzy i podejmowania decyzji.


Inicjatorami powstania Grup Dobrej Praktyki będą użytkownicy końcowi. Biura Tematyczne oraz Ambasadorzy danego tematu będą wspomagać utworzenie Grupy oraz przyczyniać się do organizacji warsztatów. ENCORA także będzie pełnić aktywną rolę w stymulowaniu użytkowników końcowych do tworzenia Grup Dobrej Praktyki.


Wyniki działań Grup zostaną udostępnione na witrynach internetowych sieci tematycznych dla szerokiej publiczności. Zostaną one także poddane dyskusjom w Grupach Wymiany Informacji.

CSM1 - formularz zgłoszeniowy

CSM2 - odpowiedź na CSM1

CSM3 - rezultaty poszukiwania kontaktów odpowiadających na postawione przez Ciebie pytanie

CSM4 - ocena działania Grupy Dobrej Praktyki

CSM1 - formularz zgłoszeniowy - z tego formularza korzystamy gdy chcemy zainicjować dane zagadnienie/temat w celu np. utworzenia zespołu, który będzie chciał opracować wspólny projekt badawczy. Formularz ten można wypełnić samemu do przerywanej kreski na str.2 i przesłać Koordynatorowi, bądź zlecić jego wypełnienie Koordynatorowi.

FormularzCSM1wypełniamy następująco:

 1.  
  • podajemy swoje dane osobowe w tabelce "Applicat's contact details",
   
  • motywację, zaznaczając 1 z 6 kratek poniżej napisu "Motivation of request...",
   
  • tytuł zagadnienia/tematu w okienku "Title of the search request",
   
  • opis zagadnienia/tematu w okienku "Description of search request",
   
  • profil kontaktu/partnera, którego poszukujemy zaznaczając 1 z 5 mozliwości poniżej napisu "Select the profile of the best possible partner", ewentualnie wpisać inny profil w okienku na górze str.2,
   
  • na koniec podajemy czas trwania poszukiwań partnerów pod napisem "Duration of the partner search.", oraz ewentualnie informacje o dodatkowych dokumentach pod napisem "Would you like to submit...".

CSM2 - formularz ten jest odpowiedzią na prośbę o poszukiwanie partnerów/kontaktów, zawartą w CSM1. Należy go wypełnić do przerywanej kreski i przesłać do Koordynatora 

Formularz CSM2 wypełniamy następująco:

 1.  
  • podajemy swoje dane osobowe w tabelce "Respontent's contact details",
   
  • tytuł zagadnienia/tematu z CSM1 w ramce "Title of the partner search request",
   
  • ewentualnie mozemy załączyć swoje komentarze w okienku "Comments".

CSM3 - formularz ten wysyła Koordynator do osoby, która zainicjowała proces poszukiwania partnerów za pomocą CSM1. Formularz ten zawiera jego ocenę tego poszukiwania partnerów.

CSM4 - formularz ten wysyła do Koordynatora osoba, która zainicjowała cały proces, wysyłając formularz CSM1. Jest to jej ocena rezultatów poszukiwania partnerów oraz dany sposób w jaki jej prośba była wykonywana przez Koordynatora 

Władysławo harbour - air photography

sharing knowledge within europe for integrated coastal management

Gateway to the European Union If you have questions on accesibility of ENCORA, contact: Grzegorz Różyński maintained by Piotr Szmytkiewicz