Institute of Hydro-engineering of the Polish Academy of Science Home Page National Network INET Home Page Coastal Research Station at Lubiatowo ENCORA Home Page
 STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   FAQ
Główne cele Wiadomości Wydarzenia Pobierz Newsletter Galeria
Polish version English version
Przeczytaj więcej o projekcie ENCORA ...
ENCORA Strona główna
Koordynator krajowy/Ambasadorowie sieci
Sieci tematyczne
Grupy wymiany informacji
Program wizyt wymiennych
Praktyki zawodowe/Tymczasowe Zatrudnienie
Grupy dobrej praktyki
Zajdowanie/Szukanie partnerów
Sieci afiliowane
Harmonizacja projektów
Sieć krajowa
Europejscy uczestnicy projektu
Coastal Wiki
Napisz do nas

Rekomenduj nas
Interesujące linki

Sieci Krajowe i Tematyczne stworzą mechanizmy wymiany wiedzy i informacji związanych z konkretnymi zagadnieniami. Zagadnienia te nie zostały jeszcze określone, ale większość z nich będzie prawdopodobnie korespondowało z tematami sieci. Uczestnicy tematów, potrzebujący takich samych informacji i wiedzy są proszeni o zarejestrowanie się na Tematycznej Liście e-mailowej, za pośrednictwem której mogą zadawać pytania grupie członkowskiej oraz udzielać odpowiedzi. Tematyczna Lista e-mailowa może być wykorzystywana do zamawiania brakujących dokumentów oraz innych istniejących już informacji lub stawiania pytań, które można rozstrzygnąć za pomocą krótkich odpowiedzi. Zamówienia należy składać w Krajowym Biurze Koordynacyjnym (NCO), które określa, na jakiej Liście(Listach) Tematycznej prawdopodobnie można znaleźć wiedzę/doświadczenia w celu uzyskania odpowiedzi na pytania. NCO wysyła (po angielsku) email do wszystkich uczestników Listy Tematycznej, zbiera odpowiedzi i rozsyła odpowiedzi do pytających i do uczestników sieci tematycznej. Taki mechanizm wymiany wiedzy i informacji może być szczególnie pomocny dla zapewnienia dostępu do tzw. szarej literatury oraz wiedzy, dotąd nie publikowanej w recenzowanych czasopismach fachowych.

Ze swej strony polska sieć placówek zajmujących się ZZOP, poprzez mające powstać grupy wymiany informacji, pragnie przyczynić się do rozpowszechnienia wiedzy i rozwoju europejskich inicjatyw mających na celu znalezienie odpowiedzi na pilne pytania dotyczące technologii, metodologii lub badań naukowych związanych z praktycznymi zagadnieniami ZZOP. W trakcie działania grup wymiany informacji zidentyfikowane zostaną środowiska posiadające podobne informacje bądź poszukujące podobnej wiedzy. Po osiągnięciu przez nie masy krytycznej mogą na ich podstawie powstać platformy interaktywnej wymiany informacji mające na celu pozyskanie wiedzy związanej ze specyfiką danych zagadnień szczegółowych oraz rozpowszechniania związanych z nimi fachowych opinii.

 Jak to zrobić?

  1. Skierować zapytanie do Krajowego Biura Koordynacyjnego (NCO) - jest to najłatwiejszy i preferowany sposób kontaktu; pytanie może być w języku polskim, a sprawą koordynatora NCO jest nadanie biegu sprawie,
  2. Skierować zapytanie do Tematycznego Biura Koordynacyjnego (TCO)- wymaga to dobrze sprecyzowanego pytania w języku angielskim,
  3. Skierować zapytanie do Biura Koordynacyjnego ENCORY - pytanie to najpewniej wróci do NCO.
Władysławo harbour - air photography

sharing knowledge within europe for integrated coastal management

Gateway to the European Union If you have questions on accesibility of ENCORA, contact: Grzegorz Różyński maintained by Piotr Szmytkiewicz