Institute of Hydro-engineering of the Polish Academy of Science Home Page National Network INET Home Page Coastal Research Station at Lubiatowo ENCORA Home Page
 STRONA GŁÓWNA  KONTAKT  FAQ
Główne cele Wiadomości Wydarzenia Pobierz Newsletter Galeria
Polish version English version
Przeczytaj więcej o projekcie ENCORA ...
ENCORA Strona główna
Koordynator krajowy/Ambasadorowie sieci
Sieci tematyczne
Grupy wymiany informacji
Program wizyt wymiennych
Praktyki zawodowe/Tymczasowe Zatrudnienie
Grupy dobrej praktyki
Zajdowanie/Szukanie partnerów
Sieci afiliowane
Harmonizacja projektów
Sieć krajowa
Europejscy uczestnicy projektu
Coastal Wiki
Napisz do nas

Rekomenduj nas
Interesujące linki

FAQ

Najczęściej zadawane pytania


 1. Czy ENCORA jest projektem, programem czy siecią?
 2. Czy indywidualni badacze i praktycy mogą uczestniczyć w ENCORZE?
 3. Czy ENCORA określa/wykonuje projekty badawcze?
 4. Kto finansuje ENCORĘ?
 5. Jakie są zachęty przystąpienia do ENCORY?
 6. W jaki sposób placówka instytucjonalna może ubiegać się o fundusze w ramach ENCORY?

1. Czy ENCORA jest projektem, programem czy siecią?


ENCORA jest siecią sieci. Konsorcjum składa się z placówek koordynujących sieci krajowe, tematyczne oraz międzynarodowe. Członkami ENCORY są naukowcy lub/i praktycy, którzy podpisali porozumienie o współdziałaniu z krajową lub zagraniczną placówką koordynującą, reprezentowaną w Konsorcjum. ENCORA jest obsługiwana przez:


 • Krajowe Biura Koordynacyjne dla sieci krajowych,
 • Tematyczne Biura Koordynacyjne dla sieci tematycznych.2. Czy indywidualni badacze i praktycy mogą uczestniczyć w ENCORZE?


Tak, można zostać uczestnikiem ENCORY będąc pracując w branży dotyczącej obszarów przybrzeżnych jako naukowiec, pracownik placówki zarządzającej lub jednostki podejmującej decyzje. W tym celu należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną do Krajowego lub Tematycznego Biura Koordynacyjnego wskazując w którym(ch) temacie(tach) dana osoba pragnie uczestniczyć. Stosowny adres e-mailowy jest dostępny klikając na przycisk: Kontakt.3. Czy ENCORA określa/wykonuje projekty badawcze?


Nie. ENCORA nie jest instrumentem przeznaczonym do prowadzenia lub kierowania badaniami w dziedzinie obszarów przybrzeżnych w Europie. ENCORA ułatwia lub/i współfinansuje inicjatywy dotyczące budowania kontaktów, które są określane i wykonywane przez członków indywidualnych oraz instytucjonalnych, obejmują one znajdowanie partnerów, harmonizacja projektów wymiana pracowników naukowych i praktyków, grupy dobrej praktyki, dzielenie się infrastrukturą, multidyscyplinarność, rozpowszechnianie wiedzy, itp. Każda placówka uczestnicząca w ENCORZE pozostaje w pełni odpowiedzialna za swoje projekty badawcze.4. Kto finansuje ENCORĘ?


Biura Koordynacyjne ENCORY są wspomagane finansowo przez EU. Inne fundusze zapewniają placówki członkowie Konsorcjum.5. Jakie są zachęty przystąpienia do ENCORY?


Korzyści z uczestnictwa w ENCORZE są wielorakie:


 • otrzymanie aktualnego przeglądu placówek i osób w Europie, które zajmują się specyficznymi zagadnieniami w badaniach obszarów przybrzeżnych oraz praktycznym zarządzaniu tymi obszarami,
 • Tematyczne Biura Koordynacyjne dla sieci tematycznych.
 • możliwość znalezienia nowych partnerów dla dzielenia się wiedzą i doświadczeniami na temat specyficznych problemów oraz podziału wysiłków (kompetencje, infrastruktura, pozyskiwanie danych, itp),
 • członkowstwo w grupach wymiany informacji zajmujących się specyficznymi dziedzinami naukowymi dotyczącymi obszarów przybrzeżnych oraz problemami zarządzania tymi obszarami,
 • uczestnictwo w programie wizyt wymiennych młodych badaczy i praktyków z zapewnioną (ograniczoną) pomocą finansową ENCORY,
 • ustanowienie współpracy i ogólnych stosunków pomiędzy ekspertami z różnych (komplementarnych) dyscyplin,
 • pomoc w rozpowszechnianiu wiedzy i informacji,
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów dla rozwoju wspólnych propozycji projektów oraz pomoc w znajdowaniu źródeł ich finansowania.6. W jaki sposób placówka instytucjonalna może ubiegać się o fundusze w ramach ENCORY?


ENCORA może ponieść część dodatkowych kosztów związanych z programem wizyt wymiennych dla młodych naukowców/praktyków lub związanych z uczestnictwem w warsztatach organizowanych przez ENCORĘ. Prośby o wsparcie finansowe należy przedkładać w Krajowych lub Tematycznych Biurach Koordynacyjnych. Będą one poddane rankingowi przez Grupę Sterującą ENCORY według kryteriów przygotowywanych w programie funkcjonowania ENCORY. Nie przewiduje się finansowania badań naukowych.


Władysławo harbour - air photography

sharing knowledge within europe for integrated coastal management

Gateway to the European Union If you have questions on accesibility of ENCORA, contact: Grzegorz Różyński maintained by Piotr Szmytkiewicz