Institute of Hydro-engineering of the Polish Academy of Science Home Page National Network INET Home Page Coastal Research Station at Lubiatowo ENCORA Home Page
 STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   FAQ
Główne cele Wiadomości Wydarzenia Pobierz Newsletter Galeria
Polish version English version
Przeczytaj więcej o projekcie ENCORA ...
ENCORA Strona główna
Koordynator krajowy/Ambasadorowie sieci
Sieci tematyczne
Grupy wymiany informacji
Program wizyt wymiennych
Praktyki zawodowe/Tymczasowe Zatrudnienie
Grupy dobrej praktyki
Zajdowanie/Szukanie partnerów
Sieci afiliowane
Harmonizacja projektów
Sieć krajowa
Europejscy uczestnicy projektu
Coastal Wiki
Napisz do nas

Rekomenduj nas
Interesujące linki

Programy wymiany

Wizyty Wymienne dla Młodych Badaczy/Praktyków (Menedżerów)

Młodzi badacze, menedżerowie odgrywają główną rolę we wzmacnianiu spójności wewnątrz społeczności badaczy i menedżerów obszarów przybrzeżnych. Będą oni zachęcani do rozwijania swoich osobistych powiązań i znajomości zawodowych, włącznie z kontaktami z innymi dyscyplinami. Dla młodych pracowników z obydwu grup zostaną stworzone możliwości odwiedzin zagranicznej placówki zajmującej się obszarami brzegowymi. Wszyscy uczestnicy ENCORY będą dążyć do realizacji tego celu i przyczynią się do programu wizyt, w miarę możliwości oferując przyjęcie zagranicznego praktykanta, równocześnie stymulując młodych pracowników do rozwijania kontaktów zagranicznych. Krajowe Biura Kontaktowe będą służyć pomocą w składaniu propozycji do krajowych i europejskich organizacji mogących finansować program wizyt młodych pracowników; Krajowe Biura Kontaktowe będą dysponować niedużym funduszem wspomagającym krótkie wizyty. 

W jaki sposób?

  1. Skierować pytanie do Krajowego Biura Kontaktowego (preferowana metoda nawiązywania kontaktów),
  2. Skierować pytanie do Biura Koordynacyjnego ENCORY (pytanie prawdopodobnie wróci do Biura Krajowego),
  3. Przeszukać portal internetowy ENCORY (serwis jeszcze nie dostępny).

Młodzi badacze, menedżerowie odgrywają główną rolę we wzmacnianiu spójności wewnątrz społeczności badaczy i menedżerów obszarów przybrzeżnych. Będą oni zachęcani do rozwijania swoich osobistych powiązań i znajomości zawodowych, włącznie z kontaktami z innymi dyscyplinami. Dla młodych pracowników z obydwu grup zostaną stworzone możliwości odwiedzin zagranicznej placówki zajmującej się obszarami brzegowymi. Wszyscy uczestnicy ENCORY będą dążyć do realizacji tego celu i przyczynią się do programu wizyt, w miarę możliwości oferując przyjęcie zagranicznego praktykanta, równocześnie stymulując młodych pracowników do rozwijania kontaktów zagranicznych. Krajowe Biura Kontaktowe będą służyć pomocą w składaniu propozycji do krajowych i europejskich organizacji mogących finansować program wizyt młodych pracowników; Krajowe Biura Kontaktowe będą dysponować niedużym funduszem wspomagającym krótkie wizyty. 

Do chwili obecnej zrealizowano dwa wyjazdy w ramach programu wizyt wymiennych.

Pani Agnieszka Tatarek, doktorantka z IO PAN, odbyła podróż do Belgii w dnia 5-12.XII.2006, gdzie przebywała na Uniwersytecie w Gandawie i uczestniczyła w warstatach sieci MARBEF, które dotyczyły wykonania ocen biologicznych wartości obszarów morskich i przybrzeżnych. Główną korzyścią wizyty było przyswojenia wiedzy na temat analizy danych potrzebnych do konstruowania algorytmów dla wykonania odwzorowań jakościowej oceny habitatów morskich.

Pani Aleksandra Kruss, doktorantka z IO PAN, odbyła podróż do Walencji (Hiszpania) w dniach 27.I-08.II.2007, gdzie na miejscowym Uniwersytecie uczestniczyła w kursie analizy danych, otrzymywanych z sonaru bocznego oraz studiowała algorytmy rozpoznawania obrazów w procesie odwzorowywania morskich habitatów za pomocą urządzeń hydroakustycznych. Główną korzyścią wizyty było przyswojenie wiedzy na temat analizy dużych zbiorów danych za pomocą sieci neuronowych, analiza tekstury oraz przetworzenie obrazów morfologicznych.

Władysławo harbour - air photography

sharing knowledge within europe for integrated coastal management

Gateway to the European Union If you have questions on accesibility of ENCORA, contact: Grzegorz Różyński maintained by Piotr Szmytkiewicz