Institute of Hydro-engineering of the Polish Academy of Science Home Page National Network INET Home Page Coastal Research Station at Lubiatowo ENCORA Home Page
 STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   FAQ
Główne cele Wiadomości Wydarzenia Pobierz Newsletter Galeria
Polish version English version
Przeczytaj więcej o projekcie ENCORA ...
ENCORA Strona główna
Koordynator krajowy/Ambasadorowie sieci
Sieci tematyczne
Grupy wymiany informacji
Program wizyt wymiennych
Praktyki zawodowe/Tymczasowe Zatrudnienie
Grupy dobrej praktyki
Zajdowanie/Szukanie partnerów
Sieci afiliowane
Harmonizacja projektów
Sieć krajowa
Europejscy uczestnicy projektu
Coastal Wiki
Napisz do nas

Rekomenduj nas
Interesujące linki

Sieci afiliowane

Kilka międzynarodowych sieci wyraziło chęć utworzenia połączeń operacyjnych z ENCORĄ

EEA-TCTE

EUROCOAST

COREPOINT

  • Projekt Iterreg IIB dotyczący ustanowienia Europy północno-zachodniej jako regionu doskonałości w dziedzinie zarządzana obszarami przybrzeżnymi (http://corepoint.ucc.ie/)

CoPraNet

  • Projekt Interreg IIIC dotyczący ustanowienia sieci praktyków zajmujących się obszarami brzegowymi i wypełnienia luki pomiędzy planistami, menedżerami i badaczami w Europie (http://www.coastalpractice.net//)

EUROGOOS

  • Stowarzyszenie Agencji zajmujących się rozwojem Oceanografii Operacyjnej w obszarach mórz europejskich i przyległych oceanów (http://www.eurogoos.org/)

LOICZ

  • Program IGPB dotyczący styku i interakcji pomiędzy lądem, oceanem i atmosferą (http://www.loicz.org/)

GISIG 

  • Stowarzyszenie dotyczące GIS oraz informacjami o Ziemi w celu promocji świadomości na temat GIS oraz stworzenia punktu styku między profesjonalistami a faktycznymi/potencjalnymi użytkownikami GIS (http://www.gisig.it/)

ICCOPS

  • Sieć zajmująca się zrównoważonym rozwojem w ocenach i obszarach przybrzeżnych w zgodzie w polityką ONZ (http://www.iccops.it/)

LaguNet 

  • Sieć obserwacyjno-naukowa zajmująca się przepływami substancji biogennych oraz innych zanieczyszczeń ze zlewni lagun do pobliskich środowisk przybrzeżnych (http://www.dsa.unipr.it/lagunet//)

MARBEF

  • Platforma integracji i rozpowszechniania wiedzy i doświadczeń na temat bioróżnorodności obszarów morskich powiązana z badaczami, przemysłem, zainteresowanymi czynnikami oraz opinią publiczn (http://www.marbef.org/)

Afiliowane Sieci będą oferować możliwości dodatkowych kontaktów ze społecznościami naukowców, decydentów i praktyków. Koordynatorzy Sieci Afiliowanych będą reprezentowani w Komitecie Doradczym ENCORY


Władysławo harbour - air photography

sharing knowledge within europe for integrated coastal management

Gateway to the European Union If you have questions on accesibility of ENCORA, contact: Grzegorz Różyński maintained by Piotr Szmytkiewicz