Institute of Hydro-engineering of the Polish Academy of Science Home Page National Network INET Home Page Coastal Research Station at Lubiatowo ENCORA Home Page
 STRONA GŁÓWNA  KONTAKT  FAQ
Główne cele Wiadomości Wydarzenia Pobierz Newsletter Galeria
Polish version English version
Przeczytaj więcej o projekcie ENCORA ...
ENCORA Strona główna
Koordynator krajowy/Ambasadorowie sieci
Sieci tematyczne
Grupy wymiany informacji
Program wizyt wymiennych
Praktyki zawodowe/Tymczasowe Zatrudnienie
Grupy dobrej praktyki
Zajdowanie/Szukanie partnerów
Sieci afiliowane
Harmonizacja projektów
Sieć krajowa
Europejscy uczestnicy projektu
Coastal Wiki
Napisz do nas

Rekomenduj nas
Interesujące linki

Główne cele

Główne Cele Polskiej Sieci Placówek ZZOP


Zasadniczymi celami powołania sieci placówek zajmujących się ZZOP w Polsce są:

 • integracja potencjału badawczego i infrastruktury ZZOP na poziomie krajowym,
 • integracja polskich placówek ZZOP z europejską przestrzenią badawczą w tym zakresie,
 • promocja doskonałości i dobrych praktyk w dziedzinie wiedzy, metodologii, technologii oraz edukacji, w oparciu o multidyscyplinarne projekty badawcze dotyczące obszarów przybrzeżnych,
 • stymulowanie propozycji komplementarnych inicjatyw badawczych w dziedzinie ZZOP,
 • promocja wiedzy i metodologii w dziedzinie ZZOP oraz zrównoważonej eksploatacji wyłącznych stref ekonomicznych,
 • przekonywanie opinii publicznej oraz potencjalnych zainteresowanych czynników do czynnego uczestnictwa w programach, inicjatywach i przedsięwzięciach związanych z wdrażaniem ZZOP w Polsce jako strategii podniesienia jakości życia w strefach przybrzeżnych,
 • usprawnienie wdrażania europejskich regulacji i rekomendacji, takich jak Ramowa Dyrektywa Wodna oraz rekomendacja dotyczaca ZZOP..

Program działalności Sieci będzie się skupiać na realizacji powyższych celów. W szczególności działalność będzie obejmować:

 • dwukierunkową dystrybucję wiedzy i informacji dotyczacych ZZOP (transfer wiedzy i informacji z zagranicy oraz przekazywanie wiedzy zdobytej w kraju zagranicę),
 • znoszenie barier komunikacyjnych pomiędzy sferami nauki, zarządzania i polityki,
 • współpraca dotycząca przygotowywania wspólnych przedsięwzięć badawczych w zakresie ZZOP na szczeblu krajowym oraz europejskim,
 • informowanie opinii publicznej o działalnosci Sieci i jej celach za pomocą wywiadów prasowych i innych kontaktów z mediami,
 • uczestnictwo w konferencjach, warsztatach i spotkaniach dotyczących problematyki ZZOP,
 • rozpowszechnianie katalogów dobrej praktyki obejmujących rezultaty działan sieci tematycznych przez ich udostępnienie na witrynie internetowej Sieci,
 • rozpowszechnianie wyników studiów przypadków (case studies), jako przykładów wdrażania metodologii ZZOP w kraju,
 • ścisła współpraca ze wszystkimi sieciami krajowymi i tematycznymi, biorącymi udział w Akcji Koordynacyjnej ENCORA, w celu osiągniecia wyższego poziomu spójności i integracji polskich placówek zajmujących się ZZOP z placówkami i instytucjami europejskimi w tej dziedzinie.
Władysławo harbour - air photography

sharing knowledge within europe for integrated coastal management

Gateway to the European Union If you have questions on accesibility of ENCORA, contact: Grzegorz Różyński maintained by Piotr Szmytkiewicz