Institute of Hydro-engineering of the Polish Academy of Science Home Page National Network INET Home Page Coastal Research Station at Lubiatowo ENCORA Home Page
 STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   FAQ
Główne cele Wiadomości Wydarzenia Pobierz Newsletter Galeria
Polish version English version
Przeczytaj więcej o projekcie ENCORA ...
ENCORA Strona główna
Koordynator krajowy/Ambasadorowie sieci
Sieci tematyczne
Grupy wymiany informacji
Program wizyt wymiennych
Praktyki zawodowe/Tymczasowe Zatrudnienie
Grupy dobrej praktyki
Zajdowanie/Szukanie partnerów
Sieci afiliowane
Harmonizacja projektów
Sieć krajowa
Europejscy uczestnicy projektu
Coastal Wiki
Napisz do nas

Rekomenduj nas
Interesujące linki

Znajdowanie Partnerów


Zainteresowana osoba, placówka naukowa bądź inna instytucja stoi wobec problemu z zakresu nauki, polityki bądź zarządzania w obszarach przybrzeżnych, na temat którego wiedza nie jest bezpośrednio dostępna, lub na temat którego pragnie rozpocząć studium czy badanie. Jednostka taka może przesłać pytanie związane z tym zagadnieniem do Krajowego Biura Koordynacyjnego (National Coordination Office - NCO), które zajmie się poszukiwaniem kolegów w Europie:

  • którzy stoją wobec podobnych, praktycznych problemów w swoich obszarach przybrzeżnych,
  • którzy szukają okazji do współpracy na tym samym polu badawczym,
  • którzy są w posiadaniu komplementarnej wiedzy i gotowi są się nią podzielić,
  • którzy są w stanie zaoferować swój potencjał badawczy, dane, itp.


ENCORA ma zamiar wdrożyć nowy mechanizm poszukiwania partnerów w europejskiej przestrzeni badawczej, zajmującej się problemami obszarów przybrzeżnych i ZZOP. Kluczowa role będą w niej odgrywać tzw. Ambasadorzy, tj. osoby posiadające szeroką, osobistą sieć znajomości na swoim polu zawodowym oraz charakteryzują się chęcią poszukiwania nowych kontaktów i powiązań na tym polu; są oni dobrze poinformowani co się dzieje w macierzystej sieci krajowej, jakie są jej silne i słabe strony oraz jakie są zagrożenia i możliwości. Mogą oni pomóc w skierowaniu zainteresowanej jednostki do osób, których wiedza może pomóc w rozwianiu jej problemu. Ambasadorzy nie musza być ekspertami w danej dziedzinie, ale wiedzą gdzie wysoko specjalistyczna wiedza może być znaleziona i jakie inicjatywy mogą generować efekty synergii.


Proces poszukiwania partnerów będzie zorganizowany następująco: NCO wysyła pytanie do Ambasadorów w swojej sieci krajowej, którzy pomagają w poszukiwaniu partnerów mających najlepsze doświadczenie, wiedze i kompetencje. Równocześnie NCO wysyła to samo pytanie do Biur Koordynacyjnych innych sieci krajowych, istnieje duże prawdopodobieństwo, ze potrzebna wiedza na dany lub podobny temat jest tam dostępna. NCO informuje zainteresowana jednostkę na bieżąco na temat postępu w procesie poszukiwania partnerów. Po określeniu odpowiednich partnerów NCO bada ich zainteresowanie i chęć do wymiany wiedzy/doświadczeń lub do bezpośredniej współpracy. Jeśli zostanie zidentyfikowanych kilku wysoko zmotywowanych partnerów NCO proponuje utworzenie Grupy Roboczej Dobrej Praktyki ( Communities of Practice CoP), która podejmuje własną inicjatywę w zakresie współpracy i postępu w rozwiązywaniu problemów interesujących członków grupy. Na koniec NCO prosi CoP o zakomunikowanie wyników, które zostały przez grupę osiągnięte i oferuje się rozpowszechnić te wyniki pomiędzy całą strukturę sieciowa ENCORY.

National Network INET Home Page


W jaki sposób?

  1. Skierowac pytanie do Krajowego Biura Kontaktowego (preferowana metoda nawiazywania kontaktów),
  2. Skierowac pytanie do Biura Koordynacyjnego ENCORY (pytanie prawdopodobnie wróci do Biura Krajowego),
  3. Skierowac pytanie do Biura Koordynacyjnego Sieci Tematycznych (z pewnością o angielsku),
  4. Przeszukać portal internetowy ENCORY.
Władysławo harbour - air photography

sharing knowledge within europe for integrated coastal management

Gateway to the European Union If you have questions on accesibility of ENCORA, contact: Grzegorz Różyński maintained by Piotr Szmytkiewicz