Institute of Hydro-engineering of the Polish Academy of Science Home Page National Network INET Home Page Coastal Research Station at Lubiatowo ENCORA Home Page
 STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   FAQ
Główne cele Wiadomości Wydarzenia Pobierz Newsletter Galeria
Polish version English version
Przeczytaj więcej o projekcie ENCORA ...
ENCORA Strona główna
Koordynator krajowy/Ambasadorowie sieci
Sieci tematyczne
Grupy wymiany informacji
Program wizyt wymiennych
Praktyki zawodowe/Tymczasowe Zatrudnienie
Grupy dobrej praktyki
Zajdowanie/Szukanie partnerów
Sieci afiliowane
Harmonizacja projektów
Sieć krajowa
Europejscy uczestnicy projektu
Coastal Wiki
Napisz do nas

Rekomenduj nas
Interesujące linki

Strona główna

Strona placówek zajmujących się Zintegrowanym Zarządzaniem Obszarami Przybrzeżnymi w ramach Europejskiej platformy ZZOP ENCORA, finansowanej przez szósty Program Ramowy UE.

mapa pomorza   Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk  Instytut Morski  Instytut Oceanalogii Polskiej Akademii Naukl  Wydział Zarządzania i Ekonomii PG  Instytut Oceanografii UG  Urząd Morski w Gdyni  Uniwesytet Szczeciński  Wydział Nauk Przyrodniczych  Instytut Nauk o Morzu  Przedsiębiorstwo Badań i Doradztwa GEOMOR  MORSKI INSTYTUT RYBACKI W GDYNI  Instytut Inicjatyw Europejskich  Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Geologii Morza  Zobacz uczestników polskiej sieci INET 

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu z dniem 1-go lutego 2006 roku działalności europejskiej sieci placówek zajmujących się Zintegrowanym Zarządzaniem Obszarami Przybrzeżnymi (ZZOP)! Będzie ona działać pod akronimem ENCORA w ramach szóstego programu ramowego Unii Europejskiej jako Akcja Koordynacyjna grupująca 13 sieci krajowych, których członkami są instytucje i placówki zajmujące się zarządzaniem obszarami przybrzeżnymi w tych krajach. Zasadniczym celem Akcji jest umożliwienie łatwego dostępu do wiedzy i doświadczeń zarówno samych placówek jak również poszczególnych ekspertów zajmujących się badaniami naukowymi, procesami podejmowania decyzji oraz praktycznym zarządzaniem obszarami przybrzeżnymi.

Pragniemy serdecznie zaprosię Państwa do obopólnie korzystnej współpracy. W szczególności:

  • Do Państwa dyspozycji pozostaje krajowe biuro koordynacyjne, które będzie służyć pomocą w zakresie poszukiwania partnerów do współpracy zarówno w kraju jak i zagranicą w celu wymiany wiedzy i doświadczeń na temat problemów związanych z badaniami naukowymi oraz praktycznymi i politycznymi aspektami ZZOP, które dotyczą Państwa placówki;
  • mogą Państwo także uczestniczyć w działalności 10 sieci tematycznych ENCORY wykorzystując jej listy tematyczne, dostępne przez pocztę elektroniczną i Internet do wymiany informacji na interesujące Państwa zagadnienia (jest to działanie komplementarne względem amerykańskiej "listy ds. brzegów"  coastal_list@Udel.Edu);
  • mogą się Państwo przyczynić do kompilacji wiedzy w zakresie inżynierii brzegowej i praktycznej implementacji ZZOP; kompilacja ta zostanie usystematyzowana w postaci katalogów tematycznych dot. stref brzegowych; da to początek Europejskim Planom Działania, które mają neutralizować główne niedociągnięcia w dziedzinie ZZOP;
  • ENCORA zamierza utworzyć Europejską Platformę Internetową w celu znajdowania wiedzy i informacji na stronach internetowych placówek zrzeszonych w ENCORZE oraz na indywidualnych stronach poszczególnych uczestników; ENCORA może być również gospodarzem Państwa strony internetowej!;
  • ENCORA planuje realizację programu wymiany wizyt pomiędzy placówkami zajmującymi się ZZOP w Europie dla młodych naukowców i menedżerów.

Działania ENCORY obejmują wszystkie dyscypliny związane z badaniami, zarządzaniem i podejmowaniem decyzji w obszarach przybrzeżnych, z wodami przybrzeżnymi włącznie. ENCORA zamierza ściśle współpracować z innymi inicjatywami Europejskiego Programu Ramowego dot. badań i rozwoju, Europejskiego Dyrektoriatu Generalnego ds. Środowiska oraz Europejskiej Agencji ds. Ochrony Środowiska jak również z innymi krajowymi i międzynarodowymi sieciami zajmującymi się ZZOP. Bardziej szczegółowe informacje na temat Akcji Koordynacyjnej ENCORA dostępne są na jej stronie internetowej www.ENCORA.org.

Jeżeli są Państwo zainteresowani korzyściami wynikającymi z zainicjowania ENCORY, prosimy o odpowiedź na powyższą wiadomość klikając na klawisz "Napisz do nas". W ciągu miesiąca otrzymają Państwo dalsze informacje na temat uczestnictwa w działaniach ENCORY.

Wyrażamy głęboką nadzieję na owocną współpracę z Państwa placówką w celu uczynienia z ENCORY wiodącej siły w Europie w zakresie współpracy w dziedzinie ZZOP.

Z wyrazami szacunku,

Job Dronkers, koordynator Akcji Koordynacyjnej ENCORA

Grzegorz Różyński, koordynator polskiej sieci placówek ZZOP

Władysławo harbour - air photography

sharing knowledge within europe for integrated coastal management

Gateway to the European Union If you have questions on accesibility of ENCORA, contact: Grzegorz Różyński maintained by Piotr Szmytkiewicz