Measuring towers destroyed

napisany przez Michał Wilde dnia 31 Dec 2010

Two measuring towers collapsed into the water during the recent storm (end of December 2010). Remnants of the second tower are still visible in the sea, while the first one disappeared almost totally. The detailed inspection and protection of the infrastructure is planned in the spring 2011.

Further investigations will be carried out by use of autonomous measuring devices.


Pomiary falowania na Bałtyku

napisany przez Michał Wilde dnia 17 Oct 2009

W ramach finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu badawczego pt. "Zmienność procesów hydrodynamicznych i litodynamicznych w strefie brzegowej wschodniej części Zatoki Gdańskiej" (decyzja/umowa nr 2805/B/P01/2008/35, nr projektu N N306 280535), realizowanego przez IBW PAN w okresie od 24.09.2008 r. do 23.09.2010 r., w porozumieniu z Urzędem Morskim w Gdyni prowadzone były pomiary falowania w strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej z zastosowaniem boi falowej Directional Waverider, produkcji holenderskiej firmy DATAWELL B.V.