Ekspedycja pomiarowa 2011

napisany przez Michał Wilde dnia 19 Apr 2011

W roku 2011 odbędzie się w MLB Lubiatowo ekspedycja badawcza, podczas której wykonywane będą pomiary parametrów fal i prądów morskich oraz zmian położenia linii brzegowej.

Główna część pomiarów rozpocznie się we wrześniu 2011 roku, ale już w maju zakotwiczona zostanie boja do rejestracji falowania na głębokości ok. 15 m w odległości ok. 1 Mm od brzegu.