Zmiana położenia kamery

napisany przez Michał Wilde dnia 25 Mar 2014

Otrzymaliśmy wiele zapytań o nowe położenie kamery. Po erozji brzegu spowodowanej sztormem z 6. grudnia 2013 maszt z kamerą znalazł zbyt blisko skraju wydmy. Byliśmy zmuszeni przenieść się bliżej lasu gdzie widok na plażę wzdłuż brzegu był ograniczony.

Dlatego teraz kamera jest skierowana poprzecznie do brzegu.


Przerwa techniczna w pomiarach falowania

napisany przez Michał Wilde dnia 20 Feb 2014

19. lutego została zdjęta pomiarowa boja falowa w celu wymiany baterii oraz konserwacji. Do czasu jej postawienia nie będą dostępne na stronie parametry mierzone przez boję, to jest temperatura wody, wysokość, okres i kierunek fali.


Pomiary falowania w Lubiatowie

napisany przez Michał Wilde dnia 23 Apr 2013

Po krótkiej przerwie technicznej kontynuowane są pomiary falowania w rejonie Lubiatowa. Podobnie jak w okresie ubiegłym, pomiary prowadzone są przy pomocy boi falowej Directional Waverider DWR-7 Mk. III zakotwiczonej tym razem w odległości ok. 2.5 km od brzegu, na głębokości 18 m.


Pomiary falowania kontynuowane

napisany przez Michał Wilde dnia 31 May 2012

Po krótkiej przerwie technicznej kontynuowane są pomiary falowania w rejonie Lubiatowa. Podobnie jak w okresie ubiegłym, pomiary prowadzone są przy pomocy boi falowej Directional Waverider DWR-7 Mk. III zakotwiczonej w odległości ok. 2 km od brzegu, na głębokości 15 m.


Boja falowa

napisany przez Michał Wilde dnia 27 Jul 2011

W czerwcu 2011 r. w rejonie Lubiatowa rozpoczęto pomiary falowania przy pomocy boi falowej Directional Waverider Mk. III zakotwiczonej w odległości ok. 2 km od brzegu, na głębokości 16 m. Wyniki pomiarów, w tym również temperatura powierzchni morza, są podawane na stronie internetowej MLB Lubiatowo


Ekspedycja pomiarowa 2011

napisany przez Michał Wilde dnia 19 Apr 2011

W roku 2011 odbędzie się w MLB Lubiatowo ekspedycja badawcza, podczas której wykonywane będą pomiary parametrów fal i prądów morskich oraz zmian położenia linii brzegowej.