Boja falowa

napisany przez Michał Wilde dnia 27 Jul 2011

W czerwcu 2011 r. w rejonie Lubiatowa rozpoczęto pomiary falowania przy pomocy boi falowej Directional Waverider Mk. III zakotwiczonej w odległości ok. 2 km od brzegu, na głębokości 16 m. Wyniki pomiarów, w tym również temperatura powierzchni morza, są podawane na stronie internetowej MLB Lubiatowo

http://www.ibwpan.gda.pl/pl/mlb/camera

Zakończenie pomiarów przewiduje się w maju 2012 r.

Boja do pomiarów falowania