IBW Program Regionalny Agencja Rozwoju Unia Europejska budynek

Budowa sieci transferu wiedzy nt. kierunków i możliwości rozwoju badań
w laboratorium falowym oraz in situ przy wykorzystaniu innowacyjnej aparatury badawczej

Dnia 28.09.2011 o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN odbędzie sie Seminarium kończące projekt pt.: ”Budowa sieci transferu wiedzy nt. kierunków i możliwości rozwoju badań w laboratorium falowym oraz in situ przy wykorzystaniu innowacyjnej aparatury badawczej” (http://www.ibwpan.gda.pl/pl/rpobstw). Podczas Seminarium przedstawiona zostanie krótka informacja o celu i zadaniach projektu oraz wygłoszone zostaną referaty dotyczące wybranych eksperymentów przeprowadzonych w kanale falowym w ramach tego projektu. Lista zrealizowanych eksperymentów dostępna jest na stronie domowej projektu w zakładce “Eksperymenty”.

Prezentacje:

  1. Pomiar_predkosci_cieczy-Joanna_Kasprzyk.ppsx
  2. Prezentacja_zakonczenie.pdf
  3. Transport_i_segregacja_odpadow.pdf
  4. Pomiary_ruchu_wody.pdf
  5. Pomiar_pola_predkosci.pdf
  6. Generacja_i_propagacja_fali.pdf
  7. Badania_transportu_rumowiska.pdf
  8. Badania_transformacji_falowania.pdf
  9. Analiza_wplywu.pdf

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Seminarium proszone są o potwierdzenie swego udziału drogą mailową: e-mail: m.bielecka@ibwpan.gda.pl lub telefonicznie: tel.: (58) 522 29 11 do dnia 23.09.2011.


W dniach 11.07 – 05.08.2011 prowadzone będą prace związane z realizacją eksperymentu pt. „Analiza wpływu koncentracji energii falowej na wzmocnienie falowania w kolumnie oscylacyjnej”. Publiczna prezentacja eksperymentu odbędzie się dnia 15.07.2011 o godzinie 12:30 w kanale falowym Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Eksperyment przeprowadzi Pan mgr. Dawid Majewski z Instytutu Budownictwa Wodnego PAN.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o kontakt z Małgorzatą Bielecką, e-mail: m.bielecka@ibwpan.gda.pl, tel.: (58) 522 29 11 do dnia 13.07.2011.


W dniach 16.05 – 03.06.2011 prowadzone będą prace związane z realizacją eksperymentu pt. „Pomiar prędkości cieczy wywołanej mechanicznie generowanymi falami powierzchniowymi”. Publiczna prezentacja eksperymentu odbędzie się dnia 02.06.2011 o godzinie 12:00 w kanale falowym Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Eksperyment przeprowadzi Pani Joanna Kasprzyk z Politechniki Gdańskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o kontakt z Małgorzatą Bielecką, e-mail: m.bielecka@ibwpan.gda.pl, tel.: (58) 522 29 11 do dnia 30.05.2011.


Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa:
1. Rozwój i innowacje w MŚP
Działanie:
1.5. Regionalna Sieć Transferu Rozwiązań Innowacyjnych
Poddziałanie:
1.5.2. Wsparcie Regionalnych Procesów Proinnowacyjnych
Umowa nr:
UDA-RPPM.01.05.02-00-011/08-00
Koordynator:
Partnerzy:
Czas realizacji:
2 lata
Początek:
1.10.2009