Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Barbara Swerpel

Imię i nazwisko: Barbara Swerpel, dr

Stanowisko: adiunkt

Kontakt:
Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
pokój: A06
tel.: (+48)585222906
e-mail: cd0e3376e9a9bba033df0a9e94160238e5

Książki

Artykuły

 1. Furmańczyk K. K., Dudzińska-Nowak J., Furmańczyk K. A., Paplińska-Swerpel B., Brzezowska N.: Critical storm thresholds for the generation of significant dune erosion at Dziwnow Spit, Poland. Geomorphology, Vol. 143-144, 2012, str. 62-68
 2. Furmańczyk K. K., Dudzińska-Nowak J., Furmańczyk K. A., Paplińska-Swerpel B., Brzezowska N.: Model of particle-particle interaction for saltating grains in water coast (Dziwnow Spit example). Journal of Coastal Research, SI 64, 2011, str. 756-759
 3. Sanchez-Arcilla A., Panayotis P., Jose M. A., Beltrami G. M., Bolaños R., Briganti R., Burgmeijer M., Doorn N., Egozcue J. J., Galiatsatou P., Aguar J. G., Hanson H., Hawkes P., Kortenhaus A., Larson M., Li Y., Mai C. V., Ortego M. I., Paplińska-Swerpel B., Paszke Ł., Rajabalinejad M., Reeve D., Różyński G., Shams R., Sulisz W., Gelder P. H. A. J. M. van, Wang W.: Analysis of Riverine and Coastal Extremes. The FLOODsite Approach -- Introduction. Journal of Hydraulic Research, Vol. 46, Extra Issue 2, 2008, str. 179-182
 4. Paplińska-Swerpel B., Paszke Ł., Sulisz W., Bolaños R.: Application of statistical methods for the prediction of extreme wave events. Journal of Hydraulic Research, Vol. 46, Extra Issue 2, 2008, str. 314-323
 5. Cieślikiewicz W., Paplińska-Swerpel B.: A 44-year hindcast of wind wave fields over the Baltic Sea. Coastal Engineering, Vol. 55, No. 11, Sp. Iss. SI, 2008, str. 894-905
 6. Paplińska-Swerpel B., Paszke Ł.: Application of neural networks to the prediction of significant wave height at selected locations on the Baltic Sea. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 53, No. 3, 2006, str. 183-201 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem53str183.pdf
 7. Cieślikiewicz W., Paplińska-Swerpel B.: Długoterminowe modelowanie falowania wiatrowego Bałtyku w okresie 1958-2001. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 26, Nr 4, 2005, str. 313-321
 8. Petelski T., Piskozub J., Paplińska-Swerpel B.: Sea spray emission from the surface of the open Baltic Sea. Journal of Geophysical Research, Vol. 110, C10023, 2005, str. 1-7
 9. Reda A., Paplińska B.: Application of numerical wave model SWAN for wave spectrum transformation. Oceanological Studies, Vol. 31, No. 1-2, 2002, str. 5-21
 10. Paplińska B.: Specific features of sea waves in the Pomeranian Bay. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 48, No. 2, 2001, str. 55-72 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem48no2str055.pdf
 11. Paplińska B.: Współczesne metody prognozowania falowania na Bałtyku. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 21, nr 5, 2000, str. 245-252
 12. Paplińska B.: Case study of wave dependent drag coefficient in the Baltic Sea. Meteorologische Zeitschrift, Vol. 9, nr 1, 2000, str. 67-72
 13. Paplińska B.: Prognozowanie falowania na Bałtyku. Działalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia, Nr 7, 1999, str. 139-140
 14. Paplińska B.: Wave analysis at Lubiatowo and in the Pomeranian Bay based on measurements from 1997/1998 - comparison with modelled data (WAM 4 model). Oceanologia, Vol. 41, No. 2, 1999, str. 241-254
 15. Paplińska B.: Osobliwości falowania wzbudzanego wiatrem na przedpolu Portu Północnego w Gdańsku. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 17, nr 2, 1996, str. 178-181

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

 1. Paplińska B., Reda A.: Regional variability of the waves parameters at the Polish Coast of the Baltic Sea. W: Zastosowania mechaniki w budownictwie lądowym i wodnym. Księga Jubileuszowa poświęcona 70-leciu urodzin Profesora Piotra Wilde. Red. Szmidt J. K., Gdańsk, 2001, Zastosowania mechaniki w budownictwie lądowym i wodnym. Księga Jubileuszowa poświęcona 70-leciu urodzin Profesora Piotra Wilde. str. 191-215
 2. Paplińska B.: Wave modelling in the Baltic Sea, Application of WAM4 model to the wave hindcasting and forecasting. W: Research works based on the ICM`s UMPL numerical weather prediction system results (Seria: Fizyka Atmosfery). Red. B. Jakubiak, Warszawa, 2002, Research works based on the ICM`s UMPL numerical weather prediction system results (Seria: Fizyka Atmosfery). str. 82-96
 3. Swerpel B.: Wave climate in the Gulf of Gdańsk. Rotterdam, 2009, MACHU Final Report, Nr 3, str. 72-74

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 1. Paplińska-Swerpel B., Paprota M., Przewłócki J., Sulisz W.: Analyses of wave records from the Southern Baltic Sea with the emphases on large wave events. W: Dynamics of coastal waters and their modelling: Proceedings of the 9th German Polish Seminar. Red. Sündermann J., Hamburg, 2005, Berichte aus dem ZMK, B 49, Dynamics of coastal waters and their modelling: Proceedings of the 9th German Polish Seminar. str. 5-16 , 9th Polish-German Seminar on Dynamics of coastal waters and their modelling, 4-6 June 2003, Ratzeburg
 2. Cieślikiewicz W., Paplińska-Swerpel B., Soares C. G.: Multi-decadal wind waves modeling over the Baltic Sea. W: Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference. Red. Smith J. M., New Jersey, London, Singapore, 2005, Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference. str. 778-790 , 29th International Conference on Coastal Engineering, 19-24 September 2004, LEEC, Lisbon, Portugal
 3. Paprota M., Przewłócki J., Sulisz W., Swerpel B. E.: Extreme waves and wave events in the Baltic Sea. W: Proceedings of Symposium on Damaging Ocean Waves, WMO. Geneve, 2003, Proceedings of Symposium on Damaging Ocean Waves, WMO. str. - , Symposium on Damaging Ocean Waves, WMO
 4. Paplińska-Swerpel B.: Sea wave measurements and modeling in the South Baltic Sea. W: Summer School - Workshop, Coastal Zone `03. Red. Pruszak Z., Gdańsk, 2003, Summer School - Workshop, Coastal Zone `03. str. 65-80 , International Summer School - Workshop, Coastal Zone `03, August 25-31 2003, Lubiatowo, Poland
 5. Paplińska B.: Study of wave fields directionality in the land influenced area. W: Proceedings of the Pacific Coast and Ports`97 Conference. 1997, Proceedings of the Pacific Coast and Ports`97 Conference. str. 1001-1007 , International Conference Pacific Coasts and Ports`97, 7-11 September 1997, Christchurch/Nowa_Zelandia
 6. Paplińska B.: Directionality of non-standard wave spectra in the Gulf of Gdańsk. W: Proceedings of the Pacific Coast and Ports`97 Conference. 1997, Proceedings of the Pacific Coast and Ports`97 Conference. str. 1001-1005 , International Conference Pacific Coasts and Ports`97, 7-11 September 1997, Christchurch/Nowa_Zelandia
 7. Naguszewski A., Kozakiewicz A., Franz M., Paplińska B.: Falowanie morskie w Zatoce Gdańskiej w aspekcie eksploatacji portów - Port Północny. W: Modelowanie ekosystemu Zatoki Gdańskiej: materiały konferencyjne. Red. Szymelfenig M., Gdynia, 1997, Modelowanie ekosystemu Zatoki Gdańskiej: materiały konferencyjne. str. 125-132 , Modelowanie ekosystemu Zatoki Gdańskiej, 3.06.1997, Gdańsk
 8. Paplińska B.: Waves with two-peaked spectrum in the Gdańsk Bay. W: Coastal Dynamics'95. Proceedings of the International Conference on Coastal Research in Terms of Large Scale Experiments. Red. Dally W. R., Zeidler R. B., New York, 1996, Coastal Dynamics'95. Proceedings of the International Conference on Coastal Research in Terms of Large Scale Experiments. str. 33-44 , Coastal Dynamics 95, International Conference on Coastal Research in terms of Large Scalle Experiments, September 4-8, 1995, Gdańsk
 9. Paplińska B.: Weryfikacja widma JONSWAP dla Bałtyku w oparciu o pomiary falowania. W: Budownictwo morskie a środowisko. Materiały sympozjum. Red. Z. Pruszak, P. Wilde, Gdańsk, 1994, Budownictwo morskie a środowisko. Materiały sympozjum. str. 73-84 , Krajowe Sympozjum: Budownictwo morskie a środowisko, 15-16 września 1994, Gdańsk

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku