Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Wiadomości z kategorii "ogłoszenia"

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego PAN
w Gdańsku na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się
1 grudnia 2020 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku.

Czytaj dalej...