Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Grzegorz Cerkowniak

Name: Grzegorz Cerkowniak

Position:

Contact:
Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
room: A33
phone: (+48)585222933
e-mail: c8192053f2a0a3a73cd84592b01e4e3ff9bec3ad99c8d9812b4a

Publications

  • Cerkowniak G., Ostrowski R., Pruszak Z. Application of Dean's curve to investigation of a long-term evolution of the southern Baltic multi-bar shore profile , Oceanologia, Vol. 59, No. 1 , 2017 , s. 19-27
  • Cerkowniak G. Uproszczone modele długookresowej morfodynamiki stożka ujściowego Wisły , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 38, Nr 4 , 2017 , s. 155-164
  • Cerkowniak G., Ostrowski R., Szmytkiewicz P. Climate change related increase of storminess near Hel Peninsula, Gulf of Gdańsk, Poland , Journal of Water and Climate Change, Vol. 6, No. 2 , 2015 , s. 300-312
  • Cerkowniak G., Ostrowski R., Stella M. Depth of closure in the multi-bar non-tidal nearshore zone of the Baltic Sea: Lubiatowo (Poland) case study , Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, Vol. 30, No. 1 , Gdańsk , , 2015 , s. 108-116
  • Cerkowniak G., Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Stella M. Teoria głębokości zamknięcia w świetle pomiarów terenowych na wielorewowym brzegu morskim , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 1 , 2015 , s. 10-17
  • Cerkowniak G., Ostrowski R., Stella M. Wave-induced sediment motion beyond the surf zone: case study of Lubiatowo (Poland) , Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 62, No. 1-2 , Gdańsk , , 2015 , s. 27-39
  • Cerkowniak G., Pruszak Z. Oddziaływanie rew na stabilność ruchu falowego w profilu poprzecznym brzegu , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34. Nr 1 , 2013 , s. 14-19
  • Cerkowniak G. Model transportu zawiesiny nieorganicznej w przyujściowych akwenach morskich , Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 32, Nr 2 , 2011 , s. 97-110