Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Jan Schönhofer

Name: MSc Jan Schönhofer

Position: Assistant

Contact:
Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
room: A53
phone: (+48)585222953
e-mail: c50a2d18f3a8a4bf3cd94b9f95056c21eba8dde29082dfcb3a08a187

Books

Articles

 1. Szmytkiewicz P., Schönhofer J., Szmytkiewicz M.: Zastosowanie modelu XBEACH do obliczania abrazji brzegu wydmowego na przykładzie obszaru położonego w rejonie Morskiego Laboratorium Brzegowego w Lubiatowie. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 38, Nr 2, 2017, pp. 62-70
 2. Ostrowski R., Schönhofer J., Szmytkiewicz P.: South Baltic representative coastal field surveys, including monitoring at the Coastal Research Station in Lubiatowo, Poland. Journal of Marine Systems, Vol. 162, 2016, pp. 89-97
 3. Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Szmytkiewicz M.: Groins and submerged breakwaters - new modeling and empirical experience. Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. 45, No. 1, 2016, pp. 20-34
 4. Schönhofer J., Szmytkiewicz M.: Identyfikacja prądów rozrywających w strefie brzegowej południowego Bałtyku - modelowanie i obserwacje w naturze. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34, Nr 6, 2013, pp. 505-516
 5. Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M.: Wpływ ostróg na skuteczność sztucznego zasilania brzegów Półwyspu Helskiego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 5, 2012, pp. 593-597
 6. Różyński G., Basiński T., Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Deteriorated groynes. Coastal Wiki, 2012, pp. - , http://www.coastalwiki.org/coastalwiki/Deteriorated_groynes
 7. Pruszak Z., Ostrowski R., Schönhofer J.: Variability and correlations of shoreline and dunes on the southern Baltic coast (CRS Lubiatowo, Poland). Oceanologia, Vol. 53, No. 1, 2011, pp. 97-120
 8. Schönhofer J.: Wpływ geometrycznych parametrów progów podwodnych na pobliskie pole falowo-prądowe. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 32, Nr 6, 2011, pp. 502-510
 9. Szmytkiewicz M., Biegowski J., Kozakiewicz A., Ostrowski R., Schönhofer J., Skaja M.: Analiza warunków litodynamicznych dla potrzeb planowanej budowy portu zewnętrznego w Świnoujściu. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 3, 2009, pp. 151-157
 10. Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P.: Sezonowy wpływ falowania na zmienność linii brzegowej w przypadku wielorewowej strefy brzegowej. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 2, 2008, pp. 72-77
 11. Schönhofer J., Szmytkiewicz P.: Opis prądów rozrywających w strefie brzegowej morza. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 4, 2008, pp. 206-211

Articles in collective publications

 1. Burcharth H. F., Zanuttigh B., Andersen T. L., Lara J. L., Steendam G. J., Ruol P., Sergent P., Ostrowski R., Silva R., Martinelli L., Quvang J., Norgaard H., Mendoza E., Simmonds D. J., Ohle N., Kappenberg J., Pan S., Nguyen D. K., Toorman E. A., Prinos P., Hoggart S. P. G., Chen Z., Piotrowska D., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M., Leontyev I., Angelelli E., Formentin S. M., Smaoui H., Bi Q., Sothmann J., Schuster D., Li M., Ge J., Lendzion J., Koftis T., Kuznetsov S., Puente A., Echavarri B., Medina R., Diaz-Simal P., Rodriguez I. L., Maza M., Higuera P.: Innovative engineering solutions and best practices to mitigate coastal risk. In: Coastal risk management in a changing climate. Ed. Zanuttigh B., Nicholls R. J., Vanderlinden J.-P., Thompson R. C., Burcharth H. F., 2015, Coastal risk management in a changing climate. pp. 55-170

Conference papers

 1. Pruszak Z., Schönhofer J., Różyński G.: Spatiotemporal analysis of variations of certain morphological beach forms. In: 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings]. 2012, 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings]. pp. 1328-1342 , 33rd International Conference on Coastal Engineering ICCE 2012, 1-6 July 2012, Santander, Spain
 2. Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Influence of demagedgroins on noureshed seashore. In: 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings]. 2012, 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings]. pp. 1343-1350 , 33rd International Conference on Coastal Engineering ICCE 2012, 1-6 July 2012, Santander, Spain
 3. Pruszak Z., Ostrowski R., Szmytkiewicz P., Schönhofer J.: Field studies on wave-induced shallow water morphological features. In: Coastal Engineering 2008. Proceedings of the 31st International Conference. Ed. Smith J. M., New Jersey, London, Singapore, 2009, Coastal Engineering 2008. Proceedings of the 31st International Conference. pp. 2015-2027 , 31st International Conference on Coastal Engineering, 31 August-5 September 2008, Hamburg
 4. Pruszak Z., Schönhofer J.: Variability of shoreline and dune on South Baltic coast. In: Proceedings of the 9th International Conference LITTORAL 2008 ''A changing coast: challenge for the environmental policies''. Venice, 2008, Proceedings of the 9th International Conference LITTORAL 2008 ''A changing coast: challenge for the environmental policies''. pp. - , 9th International Conference LITTORAL 2008 ''A changing coast: challenge for the environmental policies'', November 25-28, 2008, Venice